Nguyễn Quỳnh Trang

Living in 0

1

Đang làm tại
Chưa ạ
Học tại
Đại học Kinh tế - ĐHQG
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
1434 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
25/09/2021
Lần cuối Online
07-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
ISOMETRIC CITY

2022-06-15 22:19:57 · 8 views

AROUND THE WORLD

2022-06-14 18:27:37 · 5 views

THƯƠNG

2022-02-22 11:26:09 · 8 views

Táo quân

2022-02-17 18:37:35 · 4 views

LAYOUT BOBA MILK TEA

2021-11-04 22:35:38 · 191 views

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

2021-10-29 19:10:54 · 580 views

GOOD THING IS COMING

2021-10-25 11:29:18 · 321 views

MY JASON

2021-10-23 00:05:26 · 139 views

Vương quốc hoa quả

2021-10-16 23:21:06 · 178 views

PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 89.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài Tập Buổi 1

AROUND THE WORLD

Bài Tập Buổi 2

ISOMETRIC CITY

Bài Tập Buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

Bài tập Cuối Kỳ

PS 85.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

Táo quân

BTVN BUỔI 2

THƯƠNG

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 83.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 81.6 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Làm quen với Illustrator

Vương quốc hoa quả

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

MY JASON

[Buổi 3] Typography

GOOD THING IS COMING

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

[Buổi 6] Infographic

LAYOUT BOBA MILK TEA

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng