Nguyen Minh Trang

Living in 0

Đang làm tại
Bà Triệu
Học tại
Đại Học Lao Động Xã Hội
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
4052 lượt
Thành viên từ
06/11/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK UIUX

2022-08-26 17:20:46 · 20 views

BTVN 03

2022-08-18 17:43:58 · 7 views

BT02

2022-08-08 15:31:57 · 22 views

BTVN 01

2022-08-03 14:22:34 · 80 views

BT GIUAKI

2022-03-09 20:13:51 · 7 views

BT AE B3

2022-03-01 01:30:01 · 3 views

BTVN B2

2022-02-24 19:02:02 · 7 views

BTVN B1

2022-02-20 19:56:32 · 6 views

BTVN 2

2022-01-10 21:25:32 · 64 views

BTVN1

2022-01-06 19:11:55 · 117 views

BTCK

2021-12-30 17:50:17 · 1337 views

BT CBI

2021-12-27 19:43:53 · 761 views

BTGK

2021-12-21 17:39:04 · 146 views

BT3

2021-12-18 12:41:53 · 102 views

Portrait Illustraition

2021-12-14 17:24:38 · 156 views

Character Flat

2021-12-08 17:36:38 · 211 views

Ravo

2021-12-02 23:29:55 · 118 views

RavoFest

2021-12-02 16:46:11 · 173 views

Emkhongbiet emcobilacde khong >o<

2021-11-30 19:11:56 · 144 views

FentyBeautybyRiri

2021-11-23 13:56:45 · 179 views

MCxGCFloral

2021-11-15 16:49:33 · 204 views

Moneynotfriend.

2021-11-11 10:30:22 · 188 views

UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1

BTVN 01

BTVN Buổi 2

BT02

BTVN Buổi 3

BTVN 03

BTVN Buổi 4

BTCK

BTCK UIUX

AE 85.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài tập về nhà Buổi 1

BTVN B1

Bài tập về nhà Buổi 2

BTVN B2

Bài Tập Buổi 3

BT AE B3

Bài Tập Giữa Kỳ

BT GIUAKI

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PR 84.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BVN buổi 1

BTVN1

Bài tập buổi 2

BTVN 2

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
AI 83.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Character Flat

BTVN BUỔI 2

Portrait Illustraition

BTVN BUỔI 3

BT3

BTVN BUỔI 4

BTGK

BTVN BUỔI 5 + 6

BT CBI

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 82.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Moneynotfriend.

BTVN 2

MCxGCFloral

BTVN 4

FentyBeautybyRiri

BTVN 5

BTVN 6

Emkhongbiet emcobilacde khong >o<

BTCK

Ravo

Xem bằng