Nguyễn Thị Hà Trang

Living in 0

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
377 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
14/12/2021
Lần cuối Online
20-09-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Portfolio on Color ME

2022-12-13 23:02:37 · 1 views

btvn6

2022-05-05 19:12:56 · 42 views

BTCK

2022-03-13 07:14:40 · 2 views

BTVN số 5

2022-03-10 05:17:45 · 2 views

btvn4

2022-03-04 21:43:19 · 1 views

BTVN 3

2022-03-03 14:47:56 · 2 views

BTVN 2

2022-02-27 00:22:38 · 19 views

BT 1 và BT 2@

2022-02-25 05:49:40 · 2 views

BTCK- Nguyễn Thị Hà Trang

2022-01-29 16:42:37 · 3 views

BTVN số 5

2022-01-27 03:59:56 · 2 views

BTVN 4

2022-01-21 22:51:43 · 4 views

Nguyễn Thị Hà Trang nộp bài

2022-01-16 23:00:47 · 68 views

Nguyễn Thị Hà Trang nộp BT2

2022-01-13 03:23:30 · 189 views

Bài Tập về nhà số 1- Nguyễn Thị Hà Trang

2022-01-09 03:45:19 · 40 views

ID - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

btvn6

BTCM

Xem bằng
AI 85.6 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BUỔI 1

BT 1 và BT 2@

BUỔI 2

BTVN 2

BUỔI 3

BTVN 3

BUỔI 4

btvn4

BUỔI 5

BTVN số 5

CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - Danh sách chờ
Trọn bộ kỹ năng
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 84.7 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Bài Tập về nhà số 1- Nguyễn Thị Hà Trang

BTVN 2

Nguyễn Thị Hà Trang nộp BT2

BTVN 3

Nguyễn Thị Hà Trang nộp bài

BTVN 4

BTVN 4

BTVN 5

BTVN số 5

BTCK

BTCK- Nguyễn Thị Hà Trang

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0