Tìm kiếm
Phùng Đức Thắng

Living in 0

Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
457 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
22/03/2022
Lần cuối Online
17-10-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN BUOI 5

2022-07-21 18:22:47 · 13 views

BTVN BUOI 3

2022-07-14 15:43:31 · 32 views

BTVN BUOI 2

2022-07-12 17:19:57 · 40 views

BTVN BUOI 1

2022-07-07 16:05:25 · 23 views

BTVN BUỔI 5

2022-06-23 08:01:53 · 53 views

BTVN BUỔI 4

2022-06-21 12:11:21 · 37 views

BTVN BUỔI 3

2022-06-16 17:04:13 · 27 views

BTVN Buổi 2

2022-06-14 12:04:29 · 39 views

BTCK

2022-06-12 22:43:00 · 20 views

BTVN BUỔI 1

2022-06-09 01:45:58 · 40 views

btvn buổi 3

2022-05-26 15:11:27 · 24 views

BTGK

2022-05-24 01:54:29 · 14 views

BTVN BUỔI 2

2022-05-19 02:08:47 · 5 views

BTVN BUỔI 1

2022-05-16 23:29:54 · 14 views

BTGK

2022-05-10 23:51:27 · 9 views

BTCK

2022-05-10 00:32:38 · 13 views

Phùng Đức Thắng_BTVN Buổi 2

2022-04-18 00:23:00 · 29 views

Phùng Đức Thắng_BTVN Buổi1

2022-04-17 09:28:33 · 25 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PS 90.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUOI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUOI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUOI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUOI 5

BTVN CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
AI 89.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN BUỔI 1

BUỔI 2

BTVN Buổi 2

BUỔI 3

BTVN BUỔI 3

BUỔI 4

BTVN BUỔI 4

B5

BTVN BUỔI 5

CUỐI KỲ

Bằng Giỏi
AE 88.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài tập buổi 1

BTVN BUỔI 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN BUỔI 2

Bài Tập Buổi 3

btvn buổi 3

Bài Tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài Tập Cuối Kỳ

BTCK

Bằng Giỏi
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 87.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN B1

Phùng Đức Thắng_BTVN Buổi1

BTVN B2

Phùng Đức Thắng_BTVN Buổi 2

BTVN Giữa kỳ

BTGK

BTVN Cuối kỳ

BTCK

Bằng Giỏi