Nguyễn Thuỳ Linh
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
273 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
02/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyễn Thùy Linh

2022-06-29 15:17:46 · 31 views

BTVN buổi 2

2022-06-15 17:04:12 · 3 views

BTVN Buổi 1

2022-06-09 18:33:08 · 27 views

Bài cuối kì

2022-05-06 16:46:55 · 31 views

Balsamic cucumber salad

2022-05-05 18:07:21 · 19 views

Balsamic cucumber salad

2022-05-05 17:35:38 · 5 views

Galaxy

2022-04-28 14:07:37 · 15 views

Nguyễn Thùy Linh

2022-04-27 12:10:05 · 36 views

Đào Nương Sơn Cước

2022-04-25 11:49:20 · 36 views

Nguyễn Thùy Linh

2022-04-22 19:02:19 · 24 views

Nguyễn Thùy Linh

2022-04-22 13:18:40 · 2 views

Nguyễn Thùy Linh

2022-04-21 14:59:26 · 3 views

nguyễn thùy linh

2022-04-20 11:24:55 · 7 views

BTVN Nguyễn Thùy Linh

2022-04-18 16:18:48 · 5 views

BTVN Ng thùy linh

2022-04-18 14:30:10 · 3 views

BTVN B1

2022-04-14 15:03:31 · 9 views

Nguyễn Thùy Linh

2022-04-13 16:26:42 · 17 views

PR 89.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN Giữa kỳ

Nguyễn Thùy Linh

BTVN Cuối Kỳ

Xem bằng
AE 88.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[AI - BTVN] - BUỔI 1

Nguyễn Thùy Linh

[AI - BTVN] - BUỔI 2

BTVN Ng thùy linh

[AI - BTVN] - BUỔI 3

nguyễn thùy linh

[AI - BTVN] - BUỔI 4

Nguyễn Thùy Linh

[AI - BTVN] - BUỔI 5

Nguyễn Thùy Linh

[AI - BTVN] - BUỔI 6

Balsamic cucumber salad

Xem bằng
PS 87.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN B1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN Nguyễn Thùy Linh

BÀI TẬP BUỔI 3

Nguyễn Thùy Linh

BÀI TẬP BUỔI 4

Đào Nương Sơn Cước

BÀI TẬP BUỔI 5

Galaxy

BÀI TẬP BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài cuối kì

Xem bằng