Nguyễn Khánh Linh

Online

Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
431 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
13/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 2

2023-03-15 17:54:58 · 18 views

BTVN buổi 2

2022-11-02 18:34:02 · 16 views

BTVN 1

2022-10-28 18:51:23 · 10 views

BTCK

2022-10-21 18:30:38 · 12 views

Travelholic, Brotherholic, and Foodaholic

2022-10-11 18:03:00 · 19 views

Bức ảnh ý nghĩa

2022-09-30 17:26:10 · 13 views

BTCK

2022-09-28 10:38:12 · 13 views

BTGK

2022-09-23 18:32:53 · 10 views

BTVN 2

2022-09-07 15:30:59 · 12 views

BTVN buổi 1

2022-09-04 22:34:58 · 19 views

Slide về nhân vật

2022-08-21 00:27:35 · 206 views

Bài tập

2022-08-17 19:12:31 · 14 views

Nguyễn Khánh Linh

2022-08-10 00:13:54 · 69 views

AI 98.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

1

2

BTVN 2

:>

4

:>

:>

Xem bằng
PS 94.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /7

BTVN B1

BTVN 1

Buổi 2: Collage Art

BTVN buổi 2

Buổi 3: Layout Design

Buổi 4: Commercial Product Poster

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Ấn phẩm cuối khóa

PT 93.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Bức ảnh ý nghĩa

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

Travelholic, Brotherholic, and Foodaholic

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PR 92.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN GIỮA KÌ

BTGK

BTVN CUỐI KHOÁ

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN Tuần 1

Nguyễn Khánh Linh

BTVN Tuần 2

Slide về nhân vật

BTVN tuần 3

Bài tập màu

Bài tập