Thuỳ Linh

@Nguyễn Trọng Thuỳ Linh

Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
735 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
01/08/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-11-18 11:11:37 · 10 views

BTVN 5

2022-11-10 19:13:35 · 8 views

BTVN 4

2022-11-08 19:09:47 · 18 views

BTVN 3

2022-11-03 11:02:07 · 10 views

BTVN 2

2022-11-01 18:34:09 · 12 views

BTVN 1

2022-10-26 10:38:06 · 50 views

BTCK

2022-09-20 22:41:00 · 21 views

BTCK

2022-09-16 10:15:27 · 25 views

BTVN 5

2022-09-14 12:09:43 · 21 views

BTVN 04

2022-09-13 17:29:51 · 18 views

BTVN 03

2022-09-09 21:58:31 · 26 views

BTVN 02

2022-09-08 13:53:57 · 17 views

BTVN 1

2022-08-31 09:13:45 · 22 views

BTCK

2022-08-26 09:32:18 · 27 views

BTVN 04

2022-08-18 15:14:28 · 245 views

BTVN-buổi 3

2022-08-14 14:08:00 · 151 views

PPT_Buổi 1

2022-08-07 15:32:45 · 54 views

AI 94.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BTVN 1

BT2

BTVN 2

3

BTVN 3

b4

BTVN 4

5

BTVN 5

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PS 92.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN 1

BTVN 2

BTVN 02

BTVN 3

BTVN 03

BTVN 4

BTVN 04

BTVN 5

BTVN 5

BTVN 6

BTCK

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Sài Gòn - 12 tháng K91
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Tuần 1

PPT_Buổi 1

BTVN Tuần 2

BTVN 04

BTVN tuần 3

BTCK

Bài tập màu

BTVN-buổi 3

Xem bằng