Hồ Quang Linh

1

Đang làm tại
Cầu Giấy - Hà Nội
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
473 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
BTCK

2023-05-25 10:19:57 · 22 views

POSTER

2023-05-18 09:10:08 · 13 views

poster film

2023-05-15 23:19:51 · 24 views

homepage portfolio

2023-05-10 16:39:34 · 36 views

college art

2023-05-08 10:14:33 · 11 views

BTCK

2023-05-03 20:39:12 · 9 views

BTCK

2023-05-03 20:30:41 · 5 views

Birthdaycard

2023-04-17 22:25:42 · 26 views

btvn3

2023-04-14 01:19:43 · 22 views

BTB1

2023-04-07 12:46:04 · 84 views

BTCK

2023-03-10 14:51:29 · 10 views

BTCK

2023-03-02 01:09:26 · 36 views

BTVN3

2023-02-20 21:43:50 · 14 views

BTVN4

2023-02-20 21:41:03 · 25 views

BTVN2

2023-02-14 13:06:56 · 9 views

Buoi 1

2023-02-08 17:29:23 · 22 views

BTCK

2022-10-21 15:19:00 · 11 views

BTCK

2022-10-21 13:48:03 · 5 views

spiderman3

2022-10-17 21:34:06 · 16 views

Coffee

2022-10-07 14:31:41 · 22 views

homework2

2022-10-05 11:12:47 · 31 views

homework 1

2022-09-29 17:45:31 · 20 views

PT 102.4 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Thân Nữ Nguyệt Nhi
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 100.5 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN

college art

BTVN

BTVN

homepage portfolio

BTVN

poster film

BTVN

POSTER

BTVN 7

BTCK

Xem bằng
AI 99.4 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTB1

BTVN B2

BTVN B3

btvn3

BTVN B4

Birthdaycard

BTVN B5

BTCK

BTVN B8

BTCK

Xem bằng
AE 98.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 97.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Buoi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN4

[BTVN] - Buổi 5

BTCK

[BTVN] - Buổi 6

BTCK

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.7 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN Buổi 1

homework 1

BTVN Buổi 2

homework2

BTVN Buổi 3

Coffee

BTVN Buổi 4

spiderman3

BTVN Buổi 5

Demo BTCM

BTCK

BTCM

BTCK

Xem bằng