Nguyễn Vũ Lương Minh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Học viện Ngoại Giao
Học tại
Học viện Ngoại Giao
Dự án đã thực hiện
24 dự án
Số lượt xem
4272 lượt
Thành viên từ
17/08/2017
Lần cuối Online
23-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Liên hệ
Kỹ năng
Lương Minh - BTCK - Ae 90.4

2022-08-07 17:31:22 · 17 views

Lương Minh - BTCK - Premiere 90.2

2022-08-02 13:49:10 · 19 views

BTCK Edit

2022-07-31 23:15:19 · 12 views

BTCK

2022-07-28 14:36:33 · 30 views

BTCK

2022-07-28 10:07:21 · 27 views

BTVN B5

2022-07-21 08:41:14 · 5 views

BTVN B4

2022-07-20 18:50:56 · 12 views

BTVN B4

2022-07-19 14:33:03 · 10 views

BTVN B4

2022-07-19 08:17:07 · 23 views

Lương Minh - BTVN Buổi 2 - Premiere 90.2

2022-07-17 09:01:46 · 9 views

Lương Minh - BTVN Buổi 1 - Premiere 90.2

2022-07-17 08:58:55 · 14 views

BTVN B3

2022-07-15 17:52:00 · 15 views

BTVN B3

2022-07-14 14:21:11 · 12 views

BTVN B3

2022-07-14 08:35:49 · 18 views

BTVN B2

2022-07-13 16:34:10 · 11 views

BTVN B1

2022-07-13 16:31:14 · 9 views

BTVN B2

2022-07-12 14:40:55 · 14 views

BTVN B2

2022-07-12 08:26:59 · 24 views

BTVN B1

2022-07-07 14:20:34 · 14 views

BTVN B1

2022-07-07 02:18:06 · 18 views

Bài tập cuối kỳ

2018-12-23 10:29:32 · 689 views

BTVN 3

2018-12-09 08:32:31 · 854 views

BTVN 2

2018-12-08 08:32:42 · 1622 views

Samsung Note 3 Neo Unedited

2018-12-02 07:45:18 · 794 views

PR 90.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

Lương Minh - BTVN Buổi 1 - Premiere 90.2

BTVN BUỔI 2

Lương Minh - BTVN Buổi 2 - Premiere 90.2

BTVN CUỐI KỲ

Lương Minh - BTCK - Premiere 90.2

Xem bằng
AE 90.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN B1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN B2

BÀI TẬP BUỔI 3

BTVN B3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BTVN B4

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Lương Minh - BTCK - Ae 90.4

Xem bằng
AI 90.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN B1

[BTVN] - Buổi 2

BTVN B2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN B3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN B4

[BTVN] - Buổi 6

[BTVN] - Buổi 8

BTCK

Xem bằng
PS 90.5 (Offline) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Cao Diệu Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /6

Bài tập về nhà buổi 01

BTVN B1

Bài tập buổi 2

BTVN B2

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN B3

Bài tập giữa kì

BTVN B4

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN B5

Bài tập cuối kỳ

BTCK

Xem bằng
PT 42.5
Photography
Giảng viên:
Bùi Trúc Phương
Trợ giảng:
Quang Hiếu
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

Samsung Note 3 Neo Unedited

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

Bài Tập Cuối Kì

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Giảng viên:
Cao Anh Quan
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
PT - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
Photography
Trợ giảng:
Son Pham
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0