BT4

2024-07-07 17:27:16 · 8 views

BT3

2024-07-07 13:43:58 · 31 views

BT2

2024-07-07 01:25:41 · 55 views

BTCK

2024-07-06 17:54:50 · 18 views

BTVN 1

2024-06-13 19:20:23 · 38 views

BTCK

2024-05-12 15:11:09 · 55 views

BTVN B2

2024-05-05 13:01:08 · 15 views

BTVN 1

2024-04-25 15:46:22 · 27 views

BTGK

2024-04-07 01:56:24 · 13 views

BTVN 3

2024-03-31 03:55:55 · 5 views

BTVN 2

2024-03-30 03:47:26 · 5 views

BTVN 1

2024-03-24 01:54:57 · 7 views

moodboard

2024-03-16 19:10:14 · 39 views

BTCK

2024-03-16 19:01:13 · 87 views

BTVN B4

2024-03-06 19:10:57 · 37 views

BTVN 3

2024-03-01 11:46:27 · 99 views

BTVN 2

2024-02-28 17:43:06 · 46 views

BTVN1

2024-02-28 13:37:33 · 25 views

BTCK

2024-01-07 15:12:57 · 12 views

btgk

2023-12-30 15:13:22 · 12 views

btvn 3

2023-12-24 15:25:51 · 8 views

BTVN b2

2023-12-23 15:13:14 · 22 views

BTVN B1

2023-12-17 03:55:48 · 48 views

BTCK + Lê Ánh Dương + PP 107.2

2023-12-10 14:12:53 · 22 views

hehe

2023-12-02 20:18:43 · 20 views

jijij

2023-11-26 13:55:31 · 26 views

btvn2

2023-11-25 14:36:58 · 15 views

b1

2023-11-19 11:39:00 · 5 views

meo meo meo

2023-11-12 14:35:41 · 6 views

hihi

2023-10-28 01:59:50 · 8 views

BTVN B1 hehe

2023-10-27 10:52:19 · 6 views

doneee

2023-08-20 14:41:21 · 26 views

GIỮA KỲ AI

2023-08-15 16:38:25 · 66 views

BTVN b3

2023-08-12 14:46:24 · 31 views

HW AI 2

2023-08-05 14:46:00 · 23 views

BTVN buổi 1

2023-07-30 14:42:48 · 40 views

ID 114.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Trương Dương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BT2

BTVN BUỔI 3

BT3

BTVN BUỔI 4

BT4

BTCM

BTCK

Xem bằng
PT 112.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Phan Quang Huy
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN1 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

BTVN 1

BTVN2 - THỰC HÀNH CHỤP CÁC BỐ CỤC

BTVN B2

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 111.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Ngạc Đình Nam
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN 1

Bài Tập Buổi 2

BTVN 2

Bài Tập Buổi 3

BTVN 3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PS 110.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Họe Mi
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN buổi 1

BTVN1

BTVN buổi 2

BTVN 2

BTVN buổi 3

BTVN 3

BTVN buổi 4

BTVN B4

BTVN buổi 5

BTVN buổi 6

moodboard

BT cuối kỳ

BTCK

Xem bằng
UI 108.2 (Online)
Thiết Kế UI
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN b2

BTVN Buổi 3

btvn 3

BTVN Buổi 4

btgk

BTCK

BTCK

Xem bằng
PP 107.2 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BVN 1

b1

BVN buổi 2

btvn2

BTVN B3

jijij

BTGK

hehe

BTVN B5

BTCK

BTCK + Lê Ánh Dương + PP 107.2

Xem bằng
PR 106.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN BUỔI 1

BTVN B1 hehe

BTVN BUỔI 2

hihi

BTVN CUỐI KỲ

meo meo meo

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 103.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Trần Mạnh Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1 AI

BTVN buổi 1

BTVN B2 AI

HW AI 2

BTVN B3 AI

BTVN b3

BTVN B4 GIUA KI

GIỮA KỲ AI

Bài tập cuối môn

doneee

Xem bằng