BTVN

2024-05-19 13:06:38 · 6 views

BTCM

2024-05-19 12:51:39 · 40 views

BTVN

2024-05-02 19:02:46 · 25 views

BTVN buổi 3

2024-04-25 18:43:49 · 36 views

BTVN 1

2024-04-18 10:30:39 · 31 views

BT cuối môn

2024-04-12 21:44:57 · 22 views

BTCK

2024-02-02 17:53:02 · 6 views

btvn

2024-01-24 17:24:13 · 12 views

btvn

2024-01-19 18:50:39 · 4 views

btb2

2024-01-17 19:06:38 · 7 views

BTVN buổi 1

2024-01-12 18:33:59 · 10 views

Có nhiều phần e không rõ phải làm ntn :(

2023-12-27 17:18:08 · 11 views

https://drive.google.com/drive/my-drive

2023-12-22 16:48:20 · 9 views

Bai tap buoi 2

2023-12-20 01:59:20 · 21 views

bài tập cuối kì

2023-11-10 17:45:28 · 11 views

BTVN

2023-10-25 00:46:42 · 6 views

BTVN

2023-10-20 15:14:52 · 4 views

bài tập buổi 7

2023-10-13 19:53:16 · 14 views

bài tập buổi 6

2023-10-11 08:15:56 · 78 views

bai tap giua ki

2023-10-04 17:09:02 · 13 views

bài tập buổi 3

2023-09-29 19:07:11 · 18 views

bài tập buổi 2

2023-09-27 00:41:55 · 35 views

bài tập buổi 1

2023-09-22 11:09:47 · 12 views

Bài cuối kì

2023-09-20 17:06:56 · 119 views

Bai cuoi ki

2023-09-14 12:40:43 · 17 views

Bài về nhà buổi 4

2023-09-05 01:11:13 · 21 views

Bài tập buổi 3

2023-08-31 03:11:46 · 14 views

Bài tập buổi 2

2023-08-29 14:16:42 · 11 views

Bài tập buổi 1

2023-08-24 02:00:33 · 21 views

ID 112.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 3

BTVN

BTVN BUỔI 4

BTVN

BTCM

BTCM

Xem bằng
PT 111.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hoàng Nam Dương
Trợ giảng:
Quang Hiếu
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

BT cuối môn

Xem bằng
UI 109.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

btb2

BTVN Buổi 3

btvn

BTVN Buổi 4

btvn

BTVN Buổi 8

BTCK

Xem bằng
AE 108.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

Bai tap buoi 2

BTVN BUỔI 3

https://drive.google.com/drive/my-drive

BTVN BUỔI 4

Có nhiều phần e không rõ phải làm ntn :(

BTVN CUỐI KỲ

Xem bằng
PR 106.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN

BTVN BUỔI 2

BTVN

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

bài tập cuối kì

Xem bằng
PS 105.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đức Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

bài tập buổi 1

BTVN.B2

bài tập buổi 2

BTVN 3

bài tập buổi 3

BTVN 4

bai tap giua ki

BTVN B6

bài tập buổi 6

BTCK

bài tập buổi 7

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 104.4 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Bài tập buổi 1

BTVN B2

Bài tập buổi 2

BTVN B3

Bài tập buổi 3

BTVN B4

Bài về nhà buổi 4

BTVN B5

Bai cuoi ki

BTVN B8

Bài cuối kì

Xem bằng