Tìm kiếm
Nguyễn Văn Cường

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hoàng Đạo Thúy, HN
Học tại
Đại học dân lập Phương Đông
Dự án đã thực hiện
38 dự án
Số lượt xem
23496 lượt
Số lượt thích
30 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
10/12/2017
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
InDesign - Her World Magazine

2019-03-25 16:44:12 · 525 views

BTCM_CƯỜNG

2019-03-10 23:56:49 · 829 views

ALVIS HOUSE SALE END OF THE YEAR

2019-02-27 18:32:24 · 630 views

TRAVEL MAGAZINE

2019-02-27 17:24:15 · 1070 views

APPLE JUICE

2019-02-27 15:09:08 · 562 views

M i n i m a l Poster _

2019-01-23 02:19:50 · 602 views

Swiss Desgin

2019-01-19 15:03:38 · 615 views

MUSIC POSTER

2019-01-17 09:21:48 · 1236 views

Poster BVMT

2019-01-14 13:18:12 · 580 views

Book Launch

2019-01-09 13:39:08 · 1054 views

Logo Game

2018-12-26 15:09:04 · 577 views

Expressive Typography

2018-12-21 14:15:25 · 627 views

BTVN B4- G.D-6.1

2018-12-19 18:22:44 · 848 views

Vẽ chân dung

2018-12-17 18:26:02 · 566 views

BTVN B2- Class G.D 6.1

2018-12-14 16:13:49 · 566 views

Vẽ ngôi nhà mơ ước

2018-12-12 14:43:00 · 912 views

BTVN B6

2018-12-07 02:26:36 · 548 views

Cắt ghép đổ bóng

2018-11-29 20:05:37 · 601 views

Magdiel Lopez style

2018-11-28 15:11:24 · 1058 views

Cắt ghép

2018-11-26 18:35:02 · 589 views

Cắt ghép_ Clipping mask

2018-11-22 17:07:49 · 739 views

Ghép tranh trong phòng- GD 6.1

2018-11-21 10:11:26 · 848 views

BTVN_B3_Typography

2018-07-11 23:06:23 · 705 views

BTVN_B1

2018-07-04 23:49:24 · 740 views

Poster

2018-06-26 23:26:35 · 895 views

Blend ảnh

2018-06-22 08:53:19 · 992 views

BTVN_B4_Layout

2018-06-20 08:37:36 · 772 views

BTVN_B2- PTS.36.3- Nguyễn Văn Cường

2018-06-12 22:40:22 · 716 views

BTVN_B1- PTS 36.3

2018-06-07 22:08:41 · 809 views

BTVN.B3_PT 34.1_Nguyễn Cường

2018-04-12 07:28:27 · 118 views

BTVN B2- PT34.1- Nguyễn Cường

2018-04-08 23:09:00 · 120 views

BTVN_B1_Nguyễn Cường. PT.34.1

2018-04-04 23:32:57 · 152 views

BTCK_Ai 32.1 Cường Nguyễn

2018-02-07 00:55:15 · 334 views

BTVN_B5_AI 32.1

2018-01-31 21:40:31 · 182 views

BTVN_B4_Ai 32.1

2018-01-29 20:19:05 · 168 views

Cường Nguyễn_BTVN- B3-Ai 32.1

2018-01-24 21:54:51 · 276 views

hello

2018-01-23 00:42:11 · 213 views

BTVN B1- Cường Nguyễn- Ai 32.1

2018-01-18 01:23:36 · 122 views

Thiết kế chuyên sâu 6.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 22 /29

GD.Photoshop | BTVNB1

Ghép tranh trong phòng- GD 6.1

GD.Photoshop | BTVNB2

Cắt ghép_ Clipping mask

GD.PS | BTVN B3

Cắt ghép

GD.PS_BTVNB4

Magdiel Lopez style

GD.PS | BTVNB5

Cắt ghép đổ bóng

GD.PS | BTVNB6

BTVN B6

GD.PS | BTVNB7

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 1

Vẽ ngôi nhà mơ ước

[GD - ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 62

BTVN B2- Class G.D 6.1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 3

Vẽ chân dung

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 4

BTVN B4- G.D-6.1

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 5

Expressive Typography

[ILLUSTRATOR] BTVN BUỔI 5

Logo Game

[FUNDAMENTALS] BUỔI 2

Book Launch

[FUNDAMENTALS] BUỔI 3

[FUNDAMENTALS] BUỔI 4

Poster BVMT

[FUNDAMENTALS] BUỔI 5

MUSIC POSTER

BÀI THỰC HÀNH 01

Swiss Desgin

[FUNDAMENTALS] BUỔI 6

TRAVEL MAGAZINE

[FUNDAMENTALS] BUỔI 7

M i n i m a l Poster _

[FUNDAMENTALS] BUỔI 7

[FUNDAMENTALS] BUỔI 12

ALVIS HOUSE SALE END OF THE YEAR

[FuNDAMENTALS] BUỔI 13

[fUNDAMENTALS] BUỔI 14

APPLE JUICE

[fUNDAMENTALS] BUỔI 15

[FUNDAMENTALS] BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTCM_CƯỜNG

[InDesign] BUỔI 1

[inDesign] BUỔI 2

[InDesign] BTVN B5

InDesign - Her World Magazine

AI 37.1
Illustrator
Giảng viên:
Lê Thanh Huyền
Trợ giảng:
Nguyễn Nhật Minh
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BUỔI 1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN_B1

BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN_B3_Typography

B4 - BÀI TẬP GIỮA KÌ

B5 - LOGO & NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

B8 - BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS 36.3
Photoshop
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Dương Thủy Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BTVN Buổi 1- Cắt ghép tùy chọn

BTVN_B1- PTS 36.3

BTVN Buổi 2 - Thiết kế bìa tạp chí

BTVN_B2- PTS.36.3- Nguyễn Văn Cường

BTVN Buổi 3 - Phân tích poster

BTVN Buổi 4 - Thiết kế layout

BTVN_B4_Layout

BTVN Buổi 5 - Chỉnh sửa ảnh

Blend ảnh

Thiết kế poster trong bộ ấn phẩm truyền thông

Poster

BTCK - THIẾT KẾ ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG

Bằng Khá
PT 34.1
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Bùi Trúc Phương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bạn đã sẵn sàng chưa ???

BTVN Buổ 1

BTVN_B1_Nguyễn Cường. PT.34.1

BTVN 2

BTVN B2- PT34.1- Nguyễn Cường

BTVN buổi 3

BTVN.B3_PT 34.1_Nguyễn Cường

PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 33.1
Photography
Giảng viên:
Son Pham
Trợ giảng:
Bùi Trúc Phương
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID - Khoá Sau (Danh Sách Chờ)
InDesign
Trợ giảng:
Ninh Văn Quân
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Photoshop
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 32.1
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN B1- Cường Nguyễn- Ai 32.1

BTVN B2

hello

BTVN B3

Cường Nguyễn_BTVN- B3-Ai 32.1

BTVN B4

BTVN_B4_Ai 32.1

BTVN B5

BTVN_B5_AI 32.1

BTCK

BTCK_Ai 32.1 Cường Nguyễn

Thiết kế chuyên sâu 1.3
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /32
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0