Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
BTVN Buổi 2

Thiết kế 5 trang đôi tạp chí thời trang

Nguyễn Mai Lan Hương
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
https://bit.ly/iD_btvn_buoi2

21-03-2022 · 9 views

BTVN-B2

22-03-2022 · 11 views

bài tập b2

22-03-2022 · 4 views

BTVN B2

22-03-2022 · 7 views

https://drive.google.com/drive/folders/1lSuBIybTo2eItlfoFZzphba1PIrLhVGS?usp=sharing

22-03-2022 · 19 views

BLUE - Tuyền nộp bài 2

22-03-2022 · 7 views

Thao

22-03-2022 · 3 views

thời trang

02-04-2022 · 1 views

TrucAnh - ID - hw 2

09-04-2022 · 2 views