Trần Thu Thảo

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên
Học tại
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - VNU
Dự án đã thực hiện
46 dự án
Số lượt xem
27265 lượt
Số lượt thích
51 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
19/03/2020
Lần cuối Online
15-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK_Thao

2022-04-07 19:58:14 · 4 views

Thao

2022-03-22 19:28:40 · 3 views

Bai cuoi mon - Tran Thu Thao

2022-03-12 19:46:45 · 4 views

Thảo

2022-03-01 19:11:13 · 5 views

Thảo

2022-02-24 19:00:23 · 1 views

Tran Thu Thao

2022-02-15 19:12:59 · 3 views

Steak Menu

2022-02-10 18:52:29 · 3 views

(Tuấn nhận xét)

2022-02-08 18:24:26 · 4 views

Moodline

2022-01-11 18:58:41 · 507 views

Thảo

2022-01-08 19:07:55 · 529 views

Trần Thu Thảo

2021-12-30 19:59:44 · 102 views

Trần Thu Thảo

2021-12-26 23:57:55 · 953 views

Trần Thu Thảo

2021-12-21 18:05:45 · 160 views

Trần Thảo

2021-12-16 19:03:18 · 140 views

@thaodayma

2021-12-14 17:45:09 · 153 views

BTVN - Thao

2021-12-11 19:18:10 · 237 views

Ribbon Chapel Japan - Thảo

2021-12-02 20:06:52 · 1801 views

Miss the Cinema

2021-11-25 13:24:30 · 180 views

Trần Thu Thảo

2021-11-23 16:38:00 · 233 views

Smart City Isometric

2021-11-22 11:39:50 · 239 views

BTS J-Hope

2021-11-18 16:41:11 · 1200 views

Trần Thu Thảo - BTVN2

2021-11-16 18:00:55 · 156 views

Có rất nhiều sự hồng ở đây

2021-11-11 11:16:35 · 323 views

BTCK

2021-01-04 18:41:22 · 404 views

BTVN3

2020-12-30 14:05:21 · 618 views

BTVN2

2020-12-30 00:12:38 · 349 views

BTVN1

2020-12-20 11:36:14 · 857 views

Bài cuối kỳ

2020-12-13 15:49:33 · 372 views

BTGK

2020-12-10 00:42:45 · 300 views

BTVN2

2020-11-23 01:22:12 · 447 views

BTVN1

2020-11-23 01:20:02 · 1753 views

BTCK

2020-11-15 10:23:01 · 562 views

BTCK

2020-11-12 16:13:00 · 474 views

BT Tuần 2

2020-11-03 02:27:04 · 2014 views

Poster

2020-10-27 01:07:43 · 405 views

BTCK

2020-09-19 01:33:20 · 1799 views

InfoGraphic

2020-09-18 17:09:00 · 1557 views

Poster

2020-09-09 17:56:41 · 1283 views

BTVN3

2020-09-04 02:26:54 · 1201 views

BTVN2

2020-08-31 17:06:46 · 1491 views

BTVN buổi 1

2020-08-28 10:20:36 · 466 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2020-05-28 16:50:02 · 669 views

BT Buổi 5

2020-05-20 23:14:25 · 560 views

Layout

2020-05-19 04:42:08 · 596 views

BTVN buổi 2

2020-05-11 01:17:35 · 1304 views

Bài tập buổi 1

2020-05-07 02:56:11 · 844 views

Thiết kế chuyên sâu GD 25.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Huyền Thanh
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 23 /35

BTVN BUỔI 1

Có rất nhiều sự hồng ở đây

BTVN Buổi 2

Trần Thu Thảo - BTVN2

BTVN Buổi 1

BTS J-Hope

BTVN Buổi 4

Smart City Isometric

BTVN Buổi 5

Trần Thu Thảo

BTVN Buổi 6

Miss the Cinema

BTCK

Ribbon Chapel Japan - Thảo

PS - BUỔI 1

BTVN - Thao

PS - BUỔI 2

@thaodayma

PS - BUỔI 3

Trần Thảo

PS - BUỔI 4

Trần Thu Thảo

PS - BUỔI 5

PS - BUỔI 6

Trần Thu Thảo

PS - BÀI CUỐI MÔN

Trần Thu Thảo

FD Buổi 1

Thảo

FD Buổi 2

Moodline

FD Buổi 4

FD Buổi 6

FD Buổi 7

FD Buổi 8

(Tuấn nhận xét)

FD Buổi 10

Steak Menu

FD Buổi 11

Tran Thu Thao

FD Buổi 12

Thảo

FD Buổi 13

FD Buổi 14

Thảo

FD Buổi 15

FD Buổi 16

FD BÀI TẬP CUỐI MÔN

Bai cuoi mon - Tran Thu Thao

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

Thao

BTVN Buổi 3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTVN Buổi 6

BTCK

BTCK_Thao

UI 73.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 72.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 71.2
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 70.1 (Trung Kính)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN1

BTVN Buổi 2 - Bố cục căn bản

BTVN2

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN3

BTVN Buổi 4 + 5 - Màu sắc và bố cục

BTCK - Bài tập tốt nghiệp

BTCK

Xem bằng
PR 69.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BVN buổi 1

BTVN1

BVN buổi 2

BTVN2

Bài giữa kì - buổi 4

BTGK

Bài cuối kì

Bài cuối kỳ

Xem bằng
PP 68.3
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

Poster

BTVN Tuần 2

BT Tuần 2

BTCK

BTCK

Xem bằng
ID - Danh Sách Chờ
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 65.9 (Cơ sở 5)
Illustrator
Giảng viên:
Lưu Như Ngọc Thảo
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN2

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN BUỔI 4

Poster

BTVN BUỔI 5+6

InfoGraphic

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 61.10 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /7

BT buổi 1

Bài tập buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

Layout

BTVN buổi 5

BT Buổi 5

BTVN buổi 6

BT cuối kì

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng