ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
BTVN BUỔI 3

Chọn 1 chủ đề bất kỳ, thiết kế 2 trang layout

Lê Ngọc Diệp
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
Nature Magazine

06-10-2022 · 34 views

layout design 2

06-10-2022 · 25 views

BTVN 3 - Indesign

06-10-2022 · 34 views

In Design - BTVN Buổi 3

06-10-2022 · 40 views

Photography Porfolio_ID_3

06-10-2022 · 92 views

Bài tập buổi 3

06-10-2022 · 20 views

btvn-b3

06-10-2022 · 12 views

bt3

06-10-2022 · 10 views

Moby Dick

06-10-2022 · 28 views

Aesthetic

07-10-2022 · 9 views

BTVN 3

09-10-2022 · 10 views