Trần Thị Lê Lê

Living in 0

Đang làm tại
không có
Học tại
Viện Đại Học Mở Hà Nội - HOU
Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
11232 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
08/11/2020
Lần cuối Online
24-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bt3

2022-10-06 19:05:14 · 10 views

BTCK

2022-08-26 12:03:34 · 189 views

BTCK

2022-08-26 11:26:31 · 120 views

bt1

2022-08-12 19:43:46 · 40 views

bt3

2022-08-12 19:27:13 · 17 views

BTVN2

2022-06-22 18:48:00 · 42 views

BTVN

2022-06-17 14:20:39 · 18 views

Bài tập cuối kì

2022-06-03 18:57:53 · 20 views

BTGK

2022-05-30 00:57:28 · 11 views

Hero Header-BTVN buổi 3

2022-05-20 11:47:27 · 25 views

BTVN Buổi 2

2022-05-17 19:42:39 · 26 views

BTVN buổi 1

2022-05-16 01:39:02 · 15 views

Bài tập buổi 3

2022-04-24 00:17:45 · 5 views

BTVN buổi 2

2022-04-21 22:59:01 · 3 views

BTVN buổi 1

2022-04-21 20:55:31 · 4 views

BT cuối kỳ

2021-04-28 14:18:15 · 432 views

Bài tập buổi 2

2021-04-13 01:10:16 · 296 views

Buổi 1

2021-04-10 15:28:37 · 326 views

buổi 4

2021-01-16 03:32:59 · 644 views

Logo

2021-01-16 03:09:53 · 1002 views

buổi 5+6

2021-01-09 01:46:08 · 361 views

buổi 3

2021-01-01 03:47:50 · 540 views

Buổi 2

2020-12-25 03:36:11 · 377 views

bt buổi 1

2020-12-20 20:46:02 · 660 views

BT cuối kì

2020-12-14 16:20:58 · 1378 views

Bài tập 5

2020-12-06 02:50:20 · 455 views

Layout

2020-12-05 13:27:38 · 465 views

Digital Collage Art

2020-12-04 16:45:57 · 2141 views

cover magazine

2020-11-28 04:35:13 · 1227 views

Cắt ghép

2020-11-22 12:23:42 · 383 views

ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

bt3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Xem bằng
PT 91.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BTVN CUỐI KỲ

BTCK

Xem bằng
PP 89.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

BTVN

BTVN Tuần 2

BTVN2

BTVN tuần 3

UI 88.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lưu Viết Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 02

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 03

Hero Header-BTVN buổi 3

BTGK

BTGK

BTCK

Bài tập cuối kì

Xem bằng
AE 87.3 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BTVN buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN buổi 2

BÀI TẬP BUỔI 3

Bài tập buổi 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

PT 74.5
Photography
Giảng viên:
Nguyễn Thành Trung
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 73.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài Tập Buổi 1

Buổi 1

Bài Tập PR buổi 2

Bài tập buổi 2

Bài Tập Cuối Khóa

BT cuối kỳ

AI 70.4
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

bt buổi 1

BTVN BUỔI 2

Buổi 2

BTVN BUỔI 3

buổi 3

BTVN BUỔI 4

buổi 4

BTVN BUỔI 5 + 6

buổi 5+6

BTCK

Logo

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 69.7
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BT BUỔI 1

Cắt ghép

BT BUỔI 2

cover magazine

BT BUỔI 3

Digital Collage Art

BT GIỮA KÌ

Layout

BT BUỔI 5

Bài tập 5

BT CUỐI KÌ

BT cuối kì

Xem bằng