XD 30.1
BÀI TẬP BUỔI 1

Xây dựng 1 music player

Nguyễn Việt Hùng
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
[XD30.1] Buổi 1 UIUX - Music player

11-11-2017 · 83 views

Bài tập buổi 1 UXUI

11-11-2017 · 161 views

[XD30.1-HW01] Music Player Mockup

12-11-2017 · 120 views

music player

12-11-2017 · 29 views

BÀI TẬP BUỔI 1

12-11-2017 · 133 views

em nộp bài ạ

11-11-2017 · 119 views

BTVN XD buổi 1

12-11-2017 · 233 views

[XD] BTVN B.1

12-11-2017 · 65 views

[XD30.1] BTVN B1

13-11-2017 · 122 views