VŨ Phương Linh

Living in Hà Nội

Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
347 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
26/07/2018
Lần cuối Online
26-07-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
bài tập cuối kì

2023-03-31 18:51:39 · 4 views

Vũ Phương Linh bài tập về nhà buổi 2 - Dựng hội thoại

2023-03-14 00:03:45 · 21 views

Vũ Phương Linh - bài tập về nhà buổi 1 Pr

2023-03-08 22:28:14 · 49 views

mâm cơm tết

2022-11-19 01:41:54 · 13 views

món ăn ngày tết

2022-11-18 18:48:00 · 7 views

BTVN Birthday

2022-11-11 18:46:40 · 12 views

BTVN b3

2022-11-04 01:43:40 · 19 views

BTVN B2

2022-11-02 18:49:27 · 11 views

BTVN B1

2022-10-28 18:34:57 · 9 views

APP truyện

2022-08-26 17:51:38 · 10 views

BTGK

2022-08-26 14:29:47 · 7 views

BTVN buổi 2

2022-08-12 19:15:48 · 5 views

BTVN buổi 3

2022-08-12 19:15:11 · 10 views

BTVN Instagram

2022-08-05 18:11:46 · 18 views

Tuần lễ sách manga FAHASA 2022

2022-07-28 19:02:15 · 8 views

Before - After

2022-07-21 14:24:39 · 42 views

btvn buổi 3

2022-07-14 09:20:39 · 27 views

Traveller Viet Nam

2022-07-12 11:36:42 · 29 views

BTVN buổi 1

2022-07-07 16:55:12 · 46 views

AE 100.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 98.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

Vũ Phương Linh - bài tập về nhà buổi 1 Pr

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 2

Vũ Phương Linh bài tập về nhà buổi 2 - Dựng hội thoại

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

BÀI CUỐI KỲ

bài tập cuối kì

Xem bằng
AI 94.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 3

BTVN b3

BTVN BUỔI 4

BTVN Birthday

BTVN BUỔI 5

món ăn ngày tết

BÀI TẬP CUỐI KỲ

mâm cơm tết

Xem bằng
UI 91.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN Instagram

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN buổi 3

Bài tập giữa khoá

BTGK

BTVN cuối khoá

APP truyện

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 90.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

Traveller Viet Nam

BTVN BUỔI 3

btvn buổi 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

Before - After

BTVN CUỐI KỲ

Tuần lễ sách manga FAHASA 2022

Xem bằng
PR - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Premiere
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0