Thành Long

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội - HUNRE
Dự án đã thực hiện
26 dự án
Số lượt xem
22982 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
06/02/2019
Lần cuối Online
08-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btvn

2019-09-20 16:05:20 · 709 views

btvn

2019-09-16 08:40:24 · 774 views

btvn

2019-09-11 23:38:03 · 648 views

btvn

2019-07-30 08:52:05 · 679 views

btvn

2019-07-18 21:57:27 · 937 views

btvn

2019-06-09 13:08:26 · 767 views

btvn

2019-05-31 08:39:35 · 622 views

btvn

2019-05-25 02:17:30 · 895 views

btvn

2019-05-18 18:24:39 · 579 views

btck

2019-05-12 03:27:43 · 1298 views

bt giữa kì

2019-05-05 01:12:44 · 1342 views

btvn 2

2019-04-26 09:54:08 · 561 views

btvn buổi 1

2019-04-21 18:49:16 · 521 views

FUNKY MONKEY

2019-04-12 00:33:25 · 652 views

FUNKY MONKEY

2019-04-09 13:19:44 · 688 views

Poster

2019-04-01 04:08:07 · 684 views

photo qoute

2019-03-27 23:46:03 · 1235 views

btvn 2

2019-03-23 03:23:43 · 849 views

btvn

2019-03-23 01:51:39 · 1034 views

JUST DANCE

2019-03-17 15:40:36 · 1257 views

JUST DANCE

2019-03-17 01:29:37 · 824 views

BTVN B5

2019-03-14 20:26:39 · 1545 views

Ẩm thực Việt Nam - WHERE TO EAT IN VIETNAM

2019-03-09 02:43:38 · 1351 views

BTVN 3 - MALEFICENT

2019-03-09 01:08:50 · 795 views

SLAM MAGAZINE

2019-02-28 01:01:50 · 926 views

Iron Man vs UFO

2019-02-23 20:05:39 · 810 views

AE 54.1
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài Tập buổi 1

btvn

Bài Tập Buổi 2

btvn

Bài tập buổi 3

btvn

Bài Tập Giữa Kì

Bài Tập cuối kì

ID 51.1
InDesign
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Lưu Như Ngọc Thảo
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BTVN B1

BTVN B2

BTVN B3

btvn

BTVN B4

BTVN B5

btvn

Xem bằng
PT 48.5
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /5

WELCOME

Buổi 1

btvn

Buổi 2

btvn

Buổi 3

btvn

BTCK

btvn

Xem bằng
PR 47.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN buổi

btvn buổi 1

BTVN buổi 2

btvn 2

BTVN giữa kì

bt giữa kì

BTVN cuối kì

btck

Xem bằng
AI 46.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

btvn

BTVN BUỔI 2

btvn 2

BTVN BUỔI 3

photo qoute

BTVN BUỔI 4

Poster

BTVN BUỔI 5 + 6

FUNKY MONKEY

BTCK

FUNKY MONKEY

Xem bằng
STUDY PACK 2019 Hà Nội - K45
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 45.6
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Iron Man vs UFO

BTVN B2

SLAM MAGAZINE

BTVN B3

BTVN 3 - MALEFICENT

BTVN B4

Ẩm thực Việt Nam - WHERE TO EAT IN VIETNAM

BTVN B5

BTVN B5

BTCK

JUST DANCE

Xem bằng