Tìm kiếm
lê thành long

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
edemy.vn
Học tại
Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 1 ) - TLU
Dự án đã thực hiện
23 dự án
Số lượt xem
14793 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
05/09/2019
Lần cuối Online
04-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Liên hệ
Kỹ năng
btvn 5

2019-12-19 15:23:04 · 973 views

Normal Holiday

2019-12-17 12:47:44 · 538 views

Merry Christmas

2019-12-12 12:04:06 · 1262 views

Bài về nhà 2

2019-12-10 13:11:39 · 443 views

Bài tập 1

2019-12-05 13:26:02 · 471 views

Bài tập cuối kỳ

2019-11-28 13:06:57 · 573 views

Đường dẫn

2019-11-19 14:32:34 · 455 views

Đường dẫn

2019-11-14 14:12:32 · 974 views

Flatlay

2019-11-14 13:56:18 · 427 views

Sổ tay

2019-11-12 12:46:08 · 1009 views

Bài tập về nhà 1

2019-11-06 13:51:50 · 446 views

bài tập cuối kì

2019-11-01 15:59:35 · 451 views

bài tập cuối kì

2019-11-01 13:52:37 · 479 views

Bài tập về nhà 4

2019-10-23 13:11:19 · 474 views

Bài tập về nhà 3

2019-10-18 15:31:07 · 610 views

Bài tập về nhà 2

2019-10-16 14:07:20 · 466 views

Bài tập về nhà 1

2019-10-11 10:37:14 · 479 views

bài tập cuối kì

2019-10-03 09:56:25 · 640 views

Bài tập về nhà 5

2019-09-26 06:58:17 · 1499 views

Bài tập về nhà 4

2019-09-24 02:06:29 · 522 views

Bài tập về nhà 3

2019-09-19 06:39:46 · 509 views

Bài tập về nhà 2

2019-09-17 03:11:06 · 472 views

Bài tập về nhà 1

2019-09-11 14:44:26 · 621 views

ID 61.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 60.1
Power Point
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PR 58.4
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 57.6
Illustrator
Giảng viên:
Nguyen Mine Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1 - Làm quen với Illustrator

Bài tập 1

BTVN BUỔI 2 - Tạo hình nâng cao

Bài về nhà 2

BTVN Buổi 3 - Thiết kế Thiệp Giáng Sinh

Merry Christmas

BTVN Buổi 4 - Thiết kế Poster sự kiện

Normal Holiday

BTVN Buổi 5 - Thiết kế Logo

btvn 5

BTCK - Thiết kế Infographic

Bằng Khá
PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Buổi 1

Bài tập về nhà 1

Buổi 2

Flatlay

Buổi 3

Đường dẫn

BTCK

Bài tập cuối kỳ

Bằng Giỏi
AE 55.3
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI AFTER EFFECTS

Bài tập về nhà 1

[BUỔI 2] VẬN TỐC CHUYỂN ĐỘNG

Bài tập về nhà 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

Bài tập về nhà 3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KỲ

Bài tập về nhà 4

[BUỔI 8] BÀI TẬP CUỐI KHÓA

bài tập cuối kì

Bằng Giỏi
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh sách chờ
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 54.11
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

Bài tập về nhà 1

BTVN B2

Bài tập về nhà 2

BTVN B3

Bài tập về nhà 3

BTVN B4

Bài tập về nhà 4

BTVN B5

Bài tập về nhà 5

BTCK

bài tập cuối kì