Ngô Minh Phượng

@vivi

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưa làm việc ở đâu
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
22 dự án
Số lượt xem
15626 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
11/09/2019
Lần cuối Online
25-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
logo project

2023-05-18 07:13:45 · 2 views

magazine cover

2023-05-18 07:13:45 · 0 views

media publications

2023-05-18 07:13:45 · 0 views

btvnb3

2019-12-12 17:13:20 · 760 views

btvnb2

2019-12-10 17:13:08 · 515 views

btvnb1

2019-12-05 17:59:41 · 1961 views

btck

2019-12-01 00:07:16 · 534 views

chỉnh sửa hình ảnh

2019-11-27 01:02:44 · 495 views

Layout

2019-11-22 18:49:18 · 489 views

collage Art

2019-11-20 17:25:48 · 1349 views

magazine cover

2019-11-15 23:16:30 · 509 views

cắt ghép ảnh tự do

2019-11-13 03:08:27 · 483 views

btck

2019-11-03 13:32:56 · 1660 views

btvn b4

2019-10-26 03:06:04 · 676 views

btvn b2

2019-10-18 18:18:21 · 562 views

btvn b1

2019-10-17 02:51:45 · 602 views

BTCK - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

2019-10-06 10:46:18 · 674 views

BTVN B5+6 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

2019-10-02 22:23:29 · 853 views

BTVN B4 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

2019-09-28 00:23:04 · 1720 views

BTVN B3 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

2019-09-25 01:49:34 · 622 views

BTVN B2 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

2019-09-21 01:48:29 · 642 views

BTVN B1 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

2019-09-18 00:49:47 · 518 views

AE 59.3
After Effects
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 58.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI 57.1
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN BUỔI 1

btvnb1

BTVN BUỔI 2

btvnb2

BTVN BUỔI 3

btvnb3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

UI - UX - Danh Sách Chờ
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
UI - UX 1-1
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 56.5
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN B2

magazine cover

BTVN B3

collage Art

BTVN B4

Layout

BTVN B5

chỉnh sửa hình ảnh

BTCK

btck

Xem bằng
PR 55.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BVN buổi 1

btvn b1

BVN Buổi 2

btvn b2

Bài giữa kì buổi 4

btvn b4

Bai cuoi ki

btck

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 54.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN B1 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

BTVN BUỔI 2

BTVN B2 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

BTVN BUỔI 3

BTVN B3 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

BTVN BUỔI 4

BTVN B4 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

BTVN BUỔI 5 + 6

BTVN B5+6 - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

BTCK

BTCK - Ngô Minh Phượng - AI 54.5

Xem bằng