Nguyễn Hà Anh Thư

Hà Nội

Đang làm tại
Sinh Viên
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
21 dự án
Số lượt xem
8,207 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
01-10-2019
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Hà Anh Thư chưa có bài viết nào