Vũ Anh Sơn

Hà Nội

Đang làm tại
MVV SnP
Học tại
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân - NEU
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
2,847 lượt
Thành viên từ
30-10-2020
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Vũ Anh Sơn chưa có bài viết nào