Trần Khôi Nguyên

Living in 0

Đang làm tại
Ko làm
Học tại
Hanoi - Amsterdam
Dự án đã thực hiện
13 dự án
Số lượt xem
12501 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
05/12/2020
Lần cuối Online
28-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN5

2022-06-24 15:20:35 · 15 views

Typography poster phim

2022-06-17 14:41:56 · 15 views

Ảnh chân dung của Fin

2022-06-15 18:37:28 · 16 views

Japanese Hakama

2022-06-10 13:41:13 · 25 views

Trần K Nguyên - Instagram

2021-06-10 18:59:37 · 1087 views

Trần Khôi Nguyên

2021-03-10 19:18:16 · 1679 views

btap b2

2021-01-21 22:52:50 · 1287 views

Trần Khôi Nguyên

2021-01-19 23:22:03 · 1350 views

HANOI PRIDE 2021

2021-01-08 23:03:55 · 1147 views

Before and After

2021-01-04 22:23:15 · 1815 views

Silhouette

2021-01-01 17:36:42 · 1260 views

Thời trang Vogue

2020-12-26 17:51:23 · 1426 views

Thời trang nước Anh

2020-12-19 23:09:43 · 1379 views

UA 1.31
UI UX Toàn Diện
Giảng viên:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Trợ giảng:
Huỳnh Vũ Hoài Nhân
Số buổi đã học: 2 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /1
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

Japanese Hakama

BTVN BUỔI 2

Ảnh chân dung của Fin

BTVN BUỔI 3

Typography poster phim

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN5

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
UI 75.2 (Online)
UI - UX
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1

Trần K Nguyên - Instagram

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTGK

BTCK

AE 72.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Trần Khôi Nguyên

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 71.3
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Trần Khôi Nguyên

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

btap b2

[BUỔI 3] Typography

[BUỔI 4] Bố cục và màu sắc

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PS - Danh Sách Chờ
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 70.5
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT BUỔI 1

Thời trang nước Anh

BT BUỔI 2

Thời trang Vogue

BT BUỔI 3

BT GIỮA KÌ

Silhouette

BT BUỔI 5

Before and After

BT CUỐI KÌ

HANOI PRIDE 2021

Xem bằng