Tìm kiếm
Bùi Diệu Quế

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Sinh viên Luật
Học tại
Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
1796 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
24/12/2020
Lần cuối Online
22-11-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối khóa

2022-05-08 13:13:13 · 21 views

Bài tập giữa kì

2022-05-03 15:58:31 · 41 views

Bài tập buổi 3

2022-05-03 15:31:25 · 4 views

Baitapbuoi2

2022-04-20 19:03:35 · 4 views

Bài tập buổi 1

2022-04-18 17:18:30 · 1 views

Bài tập cuối khóa

2022-04-07 08:04:28 · 2 views

Bài tập cuối môn

2022-03-13 16:13:18 · 1 views

Bài tập PP Buổi 2

2022-03-04 20:45:36 · 4 views

Bùi Diệu Quế

2022-02-26 13:56:52 · 2 views

ROSE

2021-04-22 18:49:09 · 211 views

Black and white

2021-04-20 19:10:53 · 173 views

TRIP TO THE MOON

2021-02-05 12:04:45 · 273 views

Strawberry

2021-02-02 17:16:04 · 245 views

Bokeh

2021-01-28 16:25:26 · 275 views

Macaron

2021-01-26 17:57:15 · 286 views

Magazine

2021-01-18 17:16:20 · 253 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 89.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AI 87.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

Bài tập buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Baitapbuoi2

[Buổi 3] Typography

Bài tập buổi 3

[Buổi 4] - Bài tập giữa kỳ

Bài tập giữa kì

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

Bài tập cuối khóa

Bằng Giỏi
ID 86.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP TỐT NGHIỆP

Bài tập cuối khóa

Bằng Giỏi
PP 85.2 (Offline)
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Bùi Diệu Quế

Bài tập tuần 2

Bài tập PP Buổi 2

Bài tập cuối môn

Bài tập cuối môn

Bằng Giỏi
PP - Danh sách chờ Hà Nội
Power Point
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 73.2
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BÀI TẬP GIỮA KÌ - BUỔI 5

Black and white

BÀI TẬP CUỐI KỲ

ROSE

Bằng Giỏi
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 71.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

BTVN 2

Magazine

Bài Tập Giữa Kì

Macaron

BTVN 5

Bokeh

BTVN 6 (Poster)

Strawberry

Bài Tập Cuối Kỳ

TRIP TO THE MOON

Bằng Giỏi