Hoàng Kim Dung

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
Cầu Giấy
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
24 dự án
Số lượt xem
10481 lượt
Số lượt thích
9 lượt
Thành viên từ
08/03/2021
Lần cuối Online
08-08-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK CỦA DUNG

2022-07-28 19:38:51 · 55 views

BTVN INDESIGN BUỔI 2

2022-06-16 15:00:38 · 17 views

BTVN INDESIGN BUỔI 1

2022-06-14 16:33:09 · 15 views

BÀI TẬP CUỐI KỲ

2022-06-04 10:43:16 · 28 views

Hoàng Kim Dung - Buổi 2 - PR87.3 Colorme

2022-05-16 23:15:21 · 7 views

|AFTER EFFECT| BT GIỮA KỲ

2022-04-27 15:22:15 · 7 views

BT AE BUỔI 1

2022-04-19 19:33:33 · 2 views

BTVN1: AFTER EFFECT

2022-04-19 17:48:58 · 6 views

BÀI TẬP AI BUỔI 5

2021-07-23 15:23:16 · 841 views

BÀI TẬP AI CUỐI KHÓA

2021-07-19 14:50:04 · 207 views

INFOGRAPHIC DEMO

2021-07-17 11:37:46 · 273 views

BÀI TẬP AI BUỔI 3

2021-07-12 21:30:57 · 242 views

BÀI TẬP BUỔI 2

2021-07-10 14:00:29 · 161 views

BAI TAP AI BUOI 1

2021-07-04 22:05:19 · 815 views

BÀI TẬP CUỐI KHÓA PS

2021-04-24 22:47:30 · 334 views

BT DES BUỔI 5

2021-04-16 17:26:49 · 1529 views

BT DES BUỔI 3

2021-04-13 21:11:39 · 289 views

LAYOUT FOOD

2021-04-13 21:07:12 · 821 views

LAYOUT FOOD

2021-04-13 20:51:03 · 956 views

LAYOUT FOOD

2021-04-13 20:47:42 · 1157 views

LAYOUT FOOD

2021-04-13 20:47:04 · 310 views

LAYOUT FOOD

2021-04-13 20:43:09 · 973 views

Hoàng Kim Dung

2021-04-07 00:33:14 · 1102 views

Hoàng Kim Dung

2021-04-02 17:29:05 · 334 views

PT 90.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Nguyễn Quang Hưng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BÀI CUỐI KÌ

BTCK CỦA DUNG

Xem bằng
ID 89.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN INDESIGN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN INDESIGN BUỔI 2

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTCM

Xem bằng
PR 88.5 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

Hoàng Kim Dung - Buổi 2 - PR87.3 Colorme

BTVN Cuối Kỳ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Xem bằng
AE 87.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN B1

BT AE BUỔI 1

BTVN B2

BTVN1: AFTER EFFECT

BTVN B3

BTVN B4

|AFTER EFFECT| BT GIỮA KỲ

BTVN B8

AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BAI TAP AI BUOI 1

BTVN BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BÀI TẬP AI BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

INFOGRAPHIC DEMO

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP AI BUỔI 5

BTCK

BÀI TẬP AI CUỐI KHÓA

Xem bằng
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 73.5
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Hoàng Kim Dung

BTVN 2

Hoàng Kim Dung

BTVN 3

BT DES BUỔI 3

BTVN 4

LAYOUT FOOD

BTVN 5

BT DES BUỔI 5

BTCK

BÀI TẬP CUỐI KHÓA PS

Xem bằng