Vũ Thị Phượng

Living in hà nội

hà nội

Đang làm tại
Trung tâm tiếng Anh Moon ESL, Hệ thống chăn - ga - gối đệm, Spa Dr. Hedison , hệ thống thời trang Lyra,
Học tại
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
5595 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
29/08/2021
Lần cuối Online
29-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
bt3

2021-11-18 17:33:51 · 708 views

vv

2021-11-04 20:46:34 · 350 views

ck

2021-11-04 20:19:25 · 86 views

b5

2021-11-03 16:45:20 · 329 views

b4

2021-11-03 16:36:57 · 155 views

b3

2021-11-03 16:33:11 · 138 views

btck

2021-11-02 21:03:37 · 239 views

1

2021-10-29 12:55:04 · 1233 views

bài 2

2021-10-19 19:22:01 · 135 views

bài 2

2021-10-19 19:00:40 · 269 views

bài cuối kì

2021-10-07 19:04:34 · 454 views

bản demo

2021-10-05 18:55:20 · 218 views

bản demo

2021-10-05 18:54:12 · 141 views

bài giữa kì

2021-09-28 16:23:49 · 144 views

bài 3

2021-09-23 20:19:41 · 170 views

PHƯỢNG HANA

2021-09-21 16:08:50 · 214 views

Bài tập buổi 1

2021-09-16 15:53:16 · 442 views

Bài tập buổi 1

2021-09-16 15:51:26 · 170 views

AE 84.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PR 83.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
UI 82.1 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN - Buổi 01

BTVN - Buổi 02

BTVN - Buổi 03

bt3

BTGK

BTCK

PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

1

BTVN 2

bài 2

BTVN 3

b3

BTVN 4

b4

BTVN 5

b5

BTCK

vv

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 80.3 (Online)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

Bài tập buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

PHƯỢNG HANA

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

bài giữa kì

[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

bản demo

BÀI TẬP CUỐI KÌ

bài cuối kì

Xem bằng