Lê Đức Cảnh

Living in 0

Online

Đang làm tại
Bắc Ninh
Học tại
Đại Học
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
1925 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
04/10/2021
Lần cuối Online
05-09-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btcm

2022-05-07 07:53:24 · 23 views

BTVN buổi 2

2022-04-21 16:58:17 · 12 views

BTVN buổi 1

2022-04-14 17:00:58 · 13 views

BT Buổi 1

2022-03-01 23:18:18 · 12 views

BTVN B4

2021-11-23 10:00:48 · 221 views

BTVN B2

2021-11-16 15:03:41 · 599 views

BTVN buổi 3

2021-10-21 17:59:46 · 200 views

BTVN SỐ 2

2021-10-19 00:16:27 · 217 views

PTS

2021-10-14 12:10:16 · 628 views

AE 89.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 88.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTCM

btcm

Xem bằng
ID - Danh Sách Chờ (Offline) (Hà Nội)
InDesign
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 85.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Bài tập tuần 1

BT Buổi 1

Bài tập tuần 2

Bài tập cuối môn

Xem bằng
AI 82.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN B2

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B4

BTVN B6

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 81.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Xuyến
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /7

BTVN BUỔI 1

PTS

BTVN BUỔI 2

BTVN SỐ 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BT GIỮA KỲ

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BT CUỐI KỲ

Xem bằng