Trần Thị Thanh Hiền

@tranthithanhhien

Thiết kế đồ họa

Hà Nội

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
Color Me
Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
601 lượt
Số lượt thích
74 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
12/02/2022
Lần cuối Online
03-06-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Kỹ năng
CV Designer

2022-08-09 18:17:49 · 17 views

BTVN-landing page

2022-06-28 15:53:26 · 9 views

BTVN2

2022-06-14 18:49:12 · 20 views

BTCK

2022-06-02 16:48:05 · 85 views

btvn6

2022-05-31 19:17:08 · 52 views

BTVN 4

2022-05-24 18:58:00 · 22 views

BTVN3

2022-05-19 15:12:51 · 30 views

BTVN buổi 1

2022-05-12 16:02:17 · 48 views

Bài tập cuối kỳ

2022-05-10 18:33:12 · 19 views

Bài tập giữa kì

2022-04-27 14:52:56 · 17 views

BTVN3

2022-04-22 16:59:18 · 16 views

BTVN2: Vận tốc chuyển động trong AE

2022-04-20 10:28:41 · 9 views

BTVN1: Làm quen với AE

2022-04-20 10:25:34 · 8 views

BTCK - Inforgraphic

2022-04-07 18:13:11 · 16 views

Bài chuẩn bị cho BTCK

2022-04-05 18:10:48 · 8 views

BTVN5 - Bố cục

2022-03-31 13:02:22 · 15 views

BTVGK

2022-03-29 17:34:28 · 5 views

BTVN3-TYPOGRAPHY

2022-03-24 18:52:21 · 8 views

BTVN2 - Portrait

2022-03-22 14:04:43 · 8 views

BTVN1 - Vẽ hoa quả

2022-03-16 15:13:09 · 9 views

BTCK - Poster

2022-03-14 13:28:07 · 9 views

BTGK - layout design

2022-03-12 10:27:20 · 18 views

BTCK - poster

2022-03-10 18:03:13 · 87 views

BTVN buổi 5: Layout design

2022-03-08 12:43:09 · 16 views

BTVN buổi 6: Manipulation

2022-03-08 12:11:28 · 14 views

BTVN4

2022-02-25 18:21:05 · 9 views

BTVN2

2022-02-22 17:37:29 · 6 views

BTVN2 - tạo quote

2022-02-22 17:36:31 · 5 views

BTVN1

2022-02-17 14:09:48 · 6 views

BTVN1

2022-02-17 14:00:25 · 10 views

PR 90.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
UI 89.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Tuyền Nguyễn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập về nhà buổi 1

BTVN buổi 2

BTVN2

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

BTVN-landing page

BTVN cuối khoá

Xem bằng
ID 88.1 (Online)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

btvn6

BTCM

BTCK

Xem bằng
AE 87.4 (Offline)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN B1

BTVN1: Làm quen với AE

BTVN B2

BTVN2: Vận tốc chuyển động trong AE

BTVN B3

BTVN3

BTVN B4

Bài tập giữa kì

BTVN B8

Bài tập cuối kỳ

AI 86.5 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN B1

BTVN1 - Vẽ hoa quả

BTVN B2

BTVN2 - Portrait

BTVN BUỔI 3

BTVN3-TYPOGRAPHY

BTVN B4

BTVGK

BTVN BUỔI 5

BTVN5 - Bố cục

BTVN BUỔI 6

Bài chuẩn bị cho BTCK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK - Inforgraphic

Xem bằng
PS 85.2 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 10 /6

BTVN 1

BTVN1

BTVN 2

BTVN2 - tạo quote

BTVN 3

BTVN4

BTVN 5

BTVN buổi 5: Layout design

BTVN 6

BTVN buổi 6: Manipulation

BTVN 7

BTCK - poster

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0