BTCK Powerpoint slide

2023-04-26 19:08:35 · 44 views

BTVN5: Biểu đồ

2023-04-21 15:13:36 · 11 views

BTGK PP Slides: Bố cục trong tranh Vermeer

2023-04-19 15:11:08 · 19 views

BTVN 3 Giới thiệu bản thân

2023-04-14 18:29:49 · 17 views

BTVN 2: Movie Poster

2023-04-12 03:49:12 · 22 views

BTVN 1 CV

2023-04-07 16:07:36 · 16 views

BTCK: App book photographer

2023-03-03 18:54:55 · 29 views

BT giua khoa

2023-02-22 19:04:24 · 28 views

BTVN B3: Color Typo

2023-02-17 18:45:32 · 3 views

BTVN B2: CARD

2023-02-15 18:05:56 · 7 views

BTVN buổi 1

2023-02-10 19:43:39 · 10 views

Portfolio on Color ME

2023-02-08 19:33:19 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-02-08 19:33:19 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-02-08 19:33:19 · 2 views

Portfolio on Color ME

2023-02-08 19:31:23 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-02-08 19:31:23 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-02-08 19:31:23 · 0 views

Portfolio on Color ME

2023-02-08 19:31:19 · 1 views

Portfolio on Color ME

2022-12-26 17:47:23 · 3 views

BTCM ( Unfinished)

2022-11-17 19:00:13 · 7 views

BT 4 Kinetic Typography

2022-11-08 13:57:20 · 13 views

BTVN buổi 3 : Bad times at the El Royale

2022-11-03 07:02:12 · 28 views

BTVN Buổi 2 After effects

2022-11-01 18:07:02 · 7 views

Btvn buổi 1 After Effects

2022-10-27 21:14:04 · 6 views

BTCK Portrait in Studio

2022-09-26 17:18:30 · 28 views

BTVN b2 Photography

2022-09-15 14:43:31 · 26 views

Photography btvn b1

2022-09-06 15:07:21 · 28 views

BTCK_Movie poster_ Nguyen Thi Van Anh

2022-08-25 19:08:39 · 16 views

Movie Screening poster _ Nguyen Thi Van Anh

2022-08-23 16:43:15 · 36 views

Commercial Product Poster _ Nguyen Thi Van Anh

2022-08-16 16:29:57 · 90 views

Website layout _ Nguyen Thi Van Anh

2022-08-11 17:16:01 · 17 views

Collage Art _ Nguyen Thi Van Anh

2022-08-09 17:14:57 · 22 views

Photoshop _Btvn b1_ Nguyen Thi Van Anh

2022-08-04 18:01:22 · 84 views

Bt cuối môn_ Nguyễn Thị Vân Anh _ Premiere _ Bram Stocker’s Dracula

2022-07-28 20:50:36 · 8 views

Bài tập giữa kỳ

2022-07-22 21:17:27 · 10 views

BTVN buổi 2

2022-07-11 13:29:19 · 19 views

BTVN B1

2022-07-07 17:11:30 · 6 views

BTCM Indesign

2022-07-03 08:32:31 · 20 views

bt cuoi mon Draft

2022-06-28 18:18:59 · 27 views

BTVN Cover

2022-06-25 17:52:43 · 20 views

Layout Lilo & Stitch

2022-06-23 17:22:37 · 16 views

Layout buoi 2

2022-06-16 13:06:23 · 30 views

BTVN 1 Layout

2022-06-14 16:24:51 · 10 views

Infographic Resume

2022-05-31 20:46:21 · 46 views

Magazine layout

2022-05-26 17:18:18 · 16 views

BTVN B4 Thiệp mời Movie Night

2022-05-24 16:05:34 · 27 views

bt typography Vân Anh

2022-05-18 19:59:48 · 26 views

BTVN2- VÂN ANH

2022-05-17 14:01:51 · 23 views

Bt 1 - Nguyễn Thị Vân Anh

2022-05-12 16:00:35 · 21 views

PP 99.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Đỗ Mai Chi
Trợ giảng:
Trương Bảo Ngọc
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BTVN] - Buổi 1

BTVN 1 CV

[BTVN] - Buổi 2

BTVN 2: Movie Poster

Thiết kế 1 slide giới thiệu bản thân (Portfolio)

BTVN 3 Giới thiệu bản thân

Bài giữa kì - Buổi 4

BTGK PP Slides: Bố cục trong tranh Vermeer

BVN buổi 5

BTVN5: Biểu đồ

[BTVN] - Buổi 6+7+8

BTCK Powerpoint slide

Xem bằng
UI 97.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 1

BTVN buổi 1

BTVN Buổi 2

BTVN B2: CARD

BTVN Buổi 3

BTVN B3: Color Typo

BTVN Buổi 4

BT giua khoa

BTVN Buổi 8

BTCK: App book photographer

Xem bằng
AE 94.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

Btvn buổi 1 After Effects

Bài Tập Buổi 2

BTVN Buổi 2 After effects

Bài Tập Buổi 3

BTVN buổi 3 : Bad times at the El Royale

Bài Tập Giữa Kỳ

BT 4 Kinetic Typography

Bài Tập Cuối Kỳ

BTCM ( Unfinished)

Xem bằng
PT 92.1 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Hồ Thành Đạt
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Buổi 1

Photography btvn b1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

BTVN b2 Photography

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BTCK Portrait in Studio

Xem bằng
PS 91.6 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

Buổi 1: Cắt ghép tự do

Photoshop _Btvn b1_ Nguyen Thi Van Anh

Buổi 2: Collage Art

Collage Art _ Nguyen Thi Van Anh

Buổi 3: Layout Design

Website layout _ Nguyen Thi Van Anh

Buổi 4: Commercial Product Poster

Commercial Product Poster _ Nguyen Thi Van Anh

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Movie Screening poster _ Nguyen Thi Van Anh

Buổi 7: Bộ ấn phẩm cuối khóa

BTCK_Movie poster_ Nguyen Thi Van Anh

Xem bằng
PR 90.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN buổi 2

BTVN Giữa kỳ

Bài tập giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

Bt cuối môn_ Nguyễn Thị Vân Anh _ Premiere _ Bram Stocker’s Dracula

Xem bằng
ID 89.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1 Layout

BTVN BUỔI 2

Layout buoi 2

BTVN BUỔI 4

Layout Lilo & Stitch

BTVN BUỔI 5

BTVN Cover

BTVN BUỔI 6

bt cuoi mon Draft

BTCM

BTCM Indesign

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 88.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BTVN] - Buổi 1

Bt 1 - Nguyễn Thị Vân Anh

[BTVN] - Buổi 2

BTVN2- VÂN ANH

[BTVN] - Buổi 3

bt typography Vân Anh

[BTVN] - Buổi 4

BTVN B4 Thiệp mời Movie Night

[BTVN] - Buổi 5

Magazine layout

[BTVN] - Buổi 6

Infographic Resume

Xem bằng