BTVN B1 AI100.1

2023-05-09 19:13:44 · 11 views

BT buổi 1

2023-03-12 16:11:54 · 5 views

BT buổi 4

2022-11-12 21:24:01 · 16 views

BT cuối khóa

2022-10-21 17:50:41 · 13 views

BT buổi 1

2022-09-30 12:36:20 · 18 views

BT buổi 5

2022-09-20 23:10:22 · 21 views

BT buổi 2

2022-09-14 21:37:24 · 14 views

BT buổi 1

2022-09-12 17:46:11 · 21 views

BT cuối khóa - Thùy Dương

2022-09-01 00:10:35 · 37 views

BT tuần 2 - Thùy Dương

2022-08-27 17:27:59 · 18 views

BT buổi 3 - Thùy Dương

2022-08-15 20:42:44 · 30 views

BT tuần 1 - Thùy Dương

2022-08-12 18:17:14 · 24 views

AI 100.1 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

1

BTVN B1 AI100.1

2

3

b4

5

b8

AE 98.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BÀI TẬP BUỔI 1

BT buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KHÓA

BÀI TẬP BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

Xem bằng
PS - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photoshop
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 94.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Họe Mi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN B1

Buổi 2: Collage Art

Buổi 3: Layout Design

Buổi 4: Commercial Product Poster

BT buổi 4

Buổi 5: Graphic Poster

Buổi 6: Poster cuối khóa

Buổi 7: Ấn phẩm cuối khóa

PT 93.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Vũ Ngọc Hân
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 1

BT buổi 1

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 3

BÀI TẬP CUỐI KỲ

BT cuối khóa

Xem bằng
PR 92.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN BUỔI 1

BT buổi 1

BTVN BUỔI 2

BT buổi 2

BTVN GIỮA KÌ

BT buổi 5

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 91.1 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Hà My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Tuần 1

BT tuần 1 - Thùy Dương

BTVN Tuần 2

BT tuần 2 - Thùy Dương

BTVN tuần 3

BT cuối khóa - Thùy Dương

Bài tập màu

BT buổi 3 - Thùy Dương

Xem bằng