Lê Huỳnh Đức
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
111 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
21/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 1

2022-12-28 00:19:28 · 13 views

BTVN buổi 2

2022-12-27 23:22:12 · 20 views

BTVN4

2022-10-12 19:12:52 · 8 views

BTVN2

2022-10-05 03:22:44 · 31 views

Tìm kiếm sự dẫn lối

2022-09-28 22:18:38 · 39 views

AE 97.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 96.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Nguyễn Linh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 2

BTVN buổi 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 93.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hiếu Nguyễn
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN 1

Tìm kiếm sự dẫn lối

BTVN 2

BTVN2

BTVN 4

BTVN4

BTVN 6

BTVN 7

Xem bằng