Quy trình thiết kế Video motion Graphic

Văn Thành · 2018-07-16 23:21:31 · 13705 lượt xem
image - Quy trình thiết kế Video motion Graphic

LÊN KỊCH BẢN
Đây là bước cự ký quan trọng trong việc xây dựng một video. Kịch bản tốt là kịch bản truyền tải được thương hiệu, nội dụng đến người xem một cách tốt nhất. Khi làm kịch bản chúng ta cần nằm bắt được các yêu tố cần được nhấn mạnh hay là yếu tố chủ chốt trong video muốn truyền tải. Ngoài ra, kịch bản cần được xây dựng để lên được ý tưởng mà khách hàng cần và người viết kịch bản cần ngồi với Thiết kế để cùng nhau xây dựng và hướng đi tốt nhất cho video.

XÂY DỰNG PHÂN CẢNH
Một video được cấu thành từ nhiều phân cảnh nhỏ. Các phần cảnh nhỏ như mảnh ghép tạo nên một câu chuyện truyền tải nổi dụng mà khách hàng muốn truyền tải. Đối với làm video Motion Graphic cần xây dựng các hình ảnh hay nhân vật, thí chúng ta có thể sử dụng phần mềm Illustration hoặc Photoshop để tạ hình. Khi xây dựng hình ảnh người làm chuyển động cần phải tư duy ra những chuyển cảnh để khi làm video một cách để dàng hơn. Bên cạnh đó đừng quên bám xát phong cách thiết kế hình ảnh của các phần cảnh.  

LÊN CHUYỂN ĐỘNG
Khi đã có các phân cảnh thì bắt tay làm chuyển động. Với một file hình ảnh các phần cảnh hoàn chỉnh và việc tư duy về chuyển cảnh của phân cảnh thì việc tạo chuyển động không phải là vấn đề. Vì đối với một video việc cho người xem nhìn thấy những hình ảnh đẹp thì chỉ cần có những chuyển động đơn giản đã làm cho một hình ảnh tĩnh trở nên sinh động và thú vị hơn rất nhiền lần. 

Văn Thành · 2018-07-16 23:21:31 · 13705 lượt xem
Đánh giá bài viết

Inspiration of the day

Designers are meant to be loved, not to be understood.
Margaret Oscar, designer
Từ khóa nổi bật
Khoá học Photoshop Hà Nội