Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao
AI 86.7 (Offline)
[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Chọn 1 trong 2 đề: Portrait Illustration hoặc Doodle on Photos

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (13)
Hạn chót Hết giờ
BVN buổi 2

26-03-2022 · 2 views

BTVN - buổi 2

26-03-2022 · 2 views

Portrait

26-03-2022 · 2 views

BTVN - Buổi 2

26-03-2022 · 6 views

btvn buoi 2

27-03-2022 · 7 views

BTVN Buổi 2

27-03-2022 · 1 views

b2

27-03-2022 · 3 views

Portrait illustrations buổi 2

28-03-2022 · 5 views

BTb2

29-03-2022 · 1 views

cô gái

30-03-2022 · 1 views

Girl

30-03-2022 · 2 views

Bài tập về nhà buổi 2

31-03-2022 · 3 views

BTVN buổi 2

31-03-2022 · 4 views