Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
[PS] BTVN Buổi 5

Hoàn thiện file thực hành: Trình bày các thông tin cho sẵn bằng kiến thức đã học.

Đào Thu Trang
Danh sách các bài đã nộp (12)
Hạn chót Hết giờ
bt

07-11-2022 · 26 views

Hot Pizza

07-11-2022 · 32 views

Bài 6

06-11-2022 · 36 views

Gia Khoa

07-11-2022 · 20 views

Trần Ánh Dương nộp bài

07-11-2022 · 18 views

btvn

07-11-2022 · 16 views

MENU

07-11-2022 · 13 views

abc

07-11-2022 · 12 views

btvn

07-11-2022 · 41 views

BT

07-11-2022 · 16 views

Phạm Quốc Trung nộp bài ạ

07-11-2022 · 13 views

Pizza menu của Namdeptrai

07-11-2022 · 24 views