Tìm kiếm
Nguyễn Thị Thu Phương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại học Thương Mại
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
5922 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
19/04/2019
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập 3

2019-10-04 20:05:12 · 553 views

Bài tập 2

2019-09-27 11:36:40 · 455 views

Bài tập 1

2019-09-17 13:40:51 · 477 views

Bài tập

2019-09-08 08:22:09 · 433 views

Bài tập

2019-09-06 12:17:43 · 481 views

bài tập 5+6

2019-09-05 16:29:27 · 472 views

bài tập 3

2019-08-25 16:59:12 · 489 views

co gai

2019-08-22 12:33:27 · 509 views

Bài tập 2

2019-08-16 11:15:05 · 636 views

Bài tập 1

2019-08-16 09:00:22 · 500 views

BÀI 2

2019-06-18 18:21:54 · 917 views

PP 60.3
Power Point
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
ID 57.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Vũ Nam Anh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PR 55.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 54.2
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Bài tập buổi 1

Bài tập 1

Bài tập buổi 2

Bài tập 2

BÀI TẬP BUỔI 3

Bài tập 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

AI 52.5
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

Bài tập 1

BTVN BUỔI 2

co gai

BTVN BUỔI 3

bài tập 3

BTVN BUỔI 4

Bài tập

BTVN BUỔI 5 + 6

bài tập 5+6

BTCK

Bài tập

UI - UX 1-1
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 50.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Lê Trâm Anh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN B1

BTVN B2

BÀI 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 9 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0