Phạm Mai Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Chưa
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
12140 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
22/08/2019
Lần cuối Online
21-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
CV

2020-04-08 21:08:12 · 520 views

Poster

2020-03-25 19:31:01 · 837 views

BTCK

2020-03-04 18:45:29 · 633 views

Btvn buổi 1

2020-02-16 09:11:37 · 525 views

Buổi 1

2019-12-05 14:54:25 · 654 views

BTVN 4

2019-10-25 17:52:45 · 1138 views

BTVN 3- Collage

2019-10-17 19:04:06 · 721 views

BTVN 2

2019-10-15 22:15:10 · 601 views

BTVN 1

2019-10-10 19:02:52 · 583 views

BT cuối khóa

2019-10-03 18:05:10 · 632 views

Poster

2019-10-03 15:39:29 · 726 views

BTVN 5

2019-09-26 12:43:22 · 2184 views

BTVN 3- Collage

2019-09-19 12:53:10 · 618 views

FOOD

2019-09-17 16:16:04 · 1029 views

BTVN 1

2019-09-12 15:33:00 · 739 views

ID 61.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 60.2
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

Poster

BTVN tuần 2

CV

BTVN Cuối kì

PT 59.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BUỔI 1

Btvn buổi 1

LIA MÁY MIỆT MÀI BUỔI 2

BTVN B3

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BTCK

Xem bằng
PR 58.1
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AE 57.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

Buổi 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

AI 55.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3- Collage

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 54.10 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN 1

BTVN 1

BTVN 2

FOOD

BTVN 3

BTVN 3- Collage

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 5

BTVN 6

Poster

BT CUỐI KÌ

BT cuối khóa

Xem bằng