Nguyễn Ngọc Ánh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
sinh viên
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
21 dự án
Số lượt xem
17754 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
22/08/2019
Lần cuối Online
12-09-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
Succulent

2020-04-11 20:37:26 · 1276 views

BT cuối khóa

2020-03-04 17:57:00 · 1054 views

bt buổi 3

2020-02-21 16:10:07 · 733 views

bt buổi 1

2020-02-21 15:23:18 · 1615 views

BÀI TẬP 2

2019-12-10 22:34:57 · 588 views

BUỔI 1

2019-12-05 17:36:09 · 797 views

TOTORO GARDEN

2019-10-31 13:32:53 · 627 views

BTVN 4

2019-10-25 23:56:16 · 1273 views

Stay here

2019-10-17 19:59:07 · 610 views

BTVN 2

2019-10-16 00:22:25 · 620 views

BTVN 1

2019-10-10 11:11:47 · 547 views

UNDERWATER CITY

2019-10-03 19:32:16 · 704 views

Standee

2019-10-03 19:20:17 · 657 views

Cover

2019-10-03 19:19:06 · 579 views

Poster

2019-10-03 19:17:22 · 991 views

Banner

2019-10-03 19:17:02 · 1017 views

Avatar

2019-10-03 19:16:37 · 1095 views

Bài tập cuối kì

2019-10-03 16:56:10 · 700 views

BTVN 5

2019-09-27 00:45:47 · 893 views

Jessyline

2019-09-16 22:55:46 · 666 views

BTVN 1

2019-09-12 13:41:16 · 712 views

ID 61.1
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PP 60.2
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN Tuần 1

BTVN tuần 2

BTVN Cuối kì

Succulent

PT 59.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BUỔI 1

bt buổi 1

LIA MÁY MIỆT MÀI BUỔI 2

BTVN B3

bt buổi 3

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

BT cuối khóa

Xem bằng
PR 58.1
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /2
AE 57.1
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

BÀI TẬP BUỔI 1

BUỔI 1

BÀI TẬP BUỔI 2

BÀI TẬP 2

BÀI TẬP BUỔI 3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

BÀI TẬP CUỐI KỲ

AI 55.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN 1

BTVN BUỔI 2

BTVN 2

BTVN BUỔI 3

Stay here

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

TOTORO GARDEN

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 54.10 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN 1

BTVN 1

BTVN 2

Jessyline

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 5

BTVN 6

BT CUỐI KÌ

UNDERWATER CITY

Xem bằng