Lê Thùy Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
bắc từ liêm
Học tại
Đại Học Công Nghiệp Hà Nội - HAUI
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
10626 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
30/09/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
B1

2020-06-05 17:37:30 · 565 views

BTVN T1

2020-05-10 16:17:14 · 590 views

BTVNB1

2020-02-14 16:11:04 · 731 views

btvnb1

2020-02-14 15:19:16 · 1126 views

BTVN3

2020-01-11 16:55:47 · 674 views

BTVNB2

2020-01-08 22:20:34 · 901 views

btvnb1

2020-01-07 19:10:55 · 546 views

BTCK

2019-10-31 13:46:47 · 736 views

BTVN6

2019-10-28 22:29:08 · 558 views

BTVN5

2019-10-23 23:08:12 · 658 views

BTVN4

2019-10-20 16:56:55 · 650 views

BTVN3

2019-10-17 10:59:21 · 514 views

BTVN2

2019-10-14 20:37:25 · 1859 views

BTVN1

2019-10-11 16:38:37 · 518 views

PT 62.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTCK

B1

Buổi 2

BTCK

PP 61.2
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BT TUẦN 1

BTVN T1

BT TUẦN 2

BT CUỐI KÌ

PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 59.2 (cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

[PR59.2] Bài tập buổi 1

BTVNB1

[PR59.2] Bài tập buổi 2

Bài Tập Cuối Khóa

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 58.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài tập buổi 1

btvnb1

Bài tập buổi 2

BTVNB2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

BTVN3

Bài Tập Giữa Kì

Bài Tập Cuối Kì

Xem bằng
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT - Danh Sách Chờ
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 56.6
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Vũ Nam Anh
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 55.11 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN 1

BTVN1

BTVN 2

BTVN2

BTVN 3

BTVN3

BTVN 4

BTVN4

BTVN 5

BTVN5

BTVN 6

BTVN6

BT CUỐI KÌ

BTCK

Xem bằng