Vũ Thu Ngân

Hà Nội

Đang làm tại
RMIT
Học tại
Đại học RMIT Việt Nam - RMIT
Dự án đã thực hiện
21 dự án
Số lượt xem
8211 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
25/12/2019
Lần cuối Online
12-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
BURGER KING

18/10/2020 · 248 views

HOW TO MAKE BURGER

18/10/2020 · 524 views

Burger King

17/10/2020 · 459 views

draft 1

17/10/2020 · 409 views

fashion Poster

11/10/2020 · 537 views

Emily in Paris

10/10/2020 · 442 views

THU NGAN

04/10/2020 · 341 views

THU NGAN

03/10/2020 · 434 views

THU NGÂN

03/10/2020 · 273 views

Thu Ngân

03/10/2020 · 231 views

Thu Ngân

03/10/2020 · 471 views

Thu Ngân

28/06/2020 · 513 views

Thu Ngân

28/06/2020 · 323 views

Thu ngan

26/06/2020 · 554 views

Thu Ngân

21/06/2020 · 314 views

Thu Ngân

19/06/2020 · 312 views

Thu Ngân

14/06/2020 · 343 views

Thu Ngân

13/06/2020 · 329 views

Thu Ngân

13/06/2020 · 284 views

Thu Ngân

12/06/2020 · 310 views

Thu Ngân

10/06/2020 · 560 views

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
AE 75.5 (Online)
After Effects
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/4
AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 3/8
Số Topic đã hoàn thành: 6/6

BTVN buổi 1

Thu Ngân

BTVN buổi 2

THU NGAN

BTVN buổi 3

Emily in Paris

BTVN buổi 4

fashion Poster

BTVN buổi 5+6

Burger King

BTCK

BURGER KING

PT 63.4
Photography
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 6/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/2
AI 63.6
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/6
Illustrator
Số buổi đã học: 0/0
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
PR 62.4 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 4/5

Bài Tập Buổi 1

Thu Ngân

Bài Tập PR buổi 2

Thu Ngân

Bài Tập PR buổi 4

Bài Tập Cuối Khóa

Thu Ngân

Bài Tập PR buổi 3

Thu Ngân

PS 62.3
Photoshop
Giảng viên:
Ba Ba
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 5/8
Số Topic đã hoàn thành: 4/7

BTVN buổi 1

BTVN buổi 2

Thu Ngân

BTVN buổi 3

Thu Ngân

BTVN buổi 4

BTVN buổi 5

Thu Ngân

BTVN buổi 6

BT cuối kỳ

Thu ngan

PR 60.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/4
PR CẤP TỐC 59.1
Premiere Cấp Tốc
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0/6
Số Topic đã hoàn thành: 0/2
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/0