phạm thị hoàng anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Nha khoa Hải Châu
Học tại
Đại Học Y Hà Nội - HMU
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
11612 lượt
Thành viên từ
21/02/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2020-10-23 16:24:55 · 1577 views

BTVN1

2020-08-28 15:18:07 · 359 views

BTVN1

2020-07-31 11:27:29 · 1328 views

BTVN3

2020-06-12 16:01:31 · 464 views

BTVN 2

2020-06-09 18:27:55 · 876 views

BTVN 2

2020-06-08 23:38:46 · 516 views

BTVN 1

2020-06-05 01:07:57 · 485 views

BTVN 2

2020-05-13 11:44:33 · 508 views

BTCK

2020-04-15 19:13:07 · 511 views

BTVN 5

2020-04-03 18:28:21 · 512 views

BTVN 4

2020-04-01 19:27:26 · 1241 views

BTVN 3

2020-03-27 19:38:29 · 736 views

BTVN 2

2020-03-25 19:31:35 · 600 views

Cắt ghép ảnh đơn giản PTS

2020-03-20 17:03:35 · 1899 views

PP 69.1
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
ID 68.1 (Trung Kính)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN 1

BTVN Buổi 2 - Bố cục căn bản

BTVN Buổi 3 - Typography

BTVN Buổi 4 + 5 - MÀU SẮC & BỐ CỤC

BTCK - Bài tập tốt nghiệp

PT 65.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Buổi 1

BTVN1

Buổi 2

Buổi 4

BTCK

AE 64.3
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN1

BÀI TẬP BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BÀI TẬP BUỔI GIỮA KỲ

BÀI TẬP BUỔI CUỐI KỲ

BTVN BUỔI 2

AI 62.9 (Cơ sở 5)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Nguyễn Huy Minh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN 2

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN3

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

BÀI TẬP CUỐI KÌ

AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP - Danh sách chờ Hà Nội
PowerPoint
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 61.3 (Cơ sở 5)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BVN số 1

BVN buổi 2

BTVN 2

BTVN GIỮA KỲ

BT CUỐI KỲ

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR - Danh Sách Chờ
Premiere
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 60.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Cắt ghép ảnh đơn giản PTS

BTVN 2

BTVN 2

BTVN03

BTVN 3

BTVN04

BTVN 4

BTVN05

BTVN 5

BTCK

BTCK

Xem bằng