Chu Thúy Quỳnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) - FTU
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
9946 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
17/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
em nộp btck ạ

2020-12-13 15:34:58 · 225 views

em nộp bài ạ

2020-11-17 20:32:28 · 566 views

em nop btvn a

2020-10-31 14:12:38 · 653 views

em nộp bài ạ

2020-10-20 11:15:37 · 444 views

em nộp bài ạ

2020-10-18 16:44:27 · 613 views

Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ

2020-10-16 10:43:45 · 739 views

e nộp btvn

2020-10-10 20:36:11 · 720 views

em nộp btvn ạ

2020-10-07 13:45:32 · 545 views

e nộp btvn ạ

2020-10-03 14:18:46 · 626 views

em nộp btvn ạ

2020-09-30 16:42:07 · 661 views

e nop bai a

2020-09-20 20:22:44 · 700 views

e nop bai a

2020-09-20 20:08:21 · 651 views

e nop bai a

2020-09-20 18:30:03 · 282 views

E nộp btvn ạ

2020-09-12 18:01:18 · 731 views

e nộp btvn ạ

2020-09-06 18:31:09 · 298 views

do bận nên bây giờ e mới nộp được ạ

2020-09-06 14:48:56 · 747 views

BTVNB1

2020-08-30 18:10:19 · 745 views

AE 71.3
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PR 70.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /3
PT 69.4
Photography
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /1

BTCK

em nộp btck ạ

PP 68.2
Power Point
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

BTVN Tuần 1

em nop btvn a

BTVN Tuần 2

BTCK

em nộp bài ạ

Bằng Khá
AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

em nộp btvn ạ

BTVN buổi 2

e nộp btvn ạ

BTVN buổi 3

em nộp btvn ạ

BTVN buổi 4

e nộp btvn

BTVN buổi 5+6

Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ

BTCK

em nộp bài ạ

Bằng Khá
PS 65.7
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT BUỔI 1

BTVNB1

BT BUỔI 2

do bận nên bây giờ e mới nộp được ạ

BT BUỔI 3

e nộp btvn ạ

BT GIỮA KÌ

E nộp btvn ạ

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

e nop bai a

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0