Chu Thúy Quỳnh

Hà Nội

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) - FTU
Dự án đã thực hiện
17 dự án
Số lượt xem
7264 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
17/08/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
em nộp btck ạ

13/12/2020 · 191 views

em nộp bài ạ

17/11/2020 · 425 views

em nop btvn a

31/10/2020 · 424 views

em nộp bài ạ

20/10/2020 · 382 views

em nộp bài ạ

18/10/2020 · 444 views

Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ

16/10/2020 · 489 views

e nộp btvn

10/10/2020 · 529 views

em nộp btvn ạ

07/10/2020 · 380 views

e nộp btvn ạ

03/10/2020 · 431 views

em nộp btvn ạ

30/09/2020 · 476 views

e nop bai a

20/09/2020 · 489 views

e nop bai a

20/09/2020 · 466 views

e nop bai a

20/09/2020 · 256 views

E nộp btvn ạ

12/09/2020 · 537 views

e nộp btvn ạ

06/09/2020 · 271 views

do bận nên bây giờ e mới nộp được ạ

06/09/2020 · 548 views

BTVNB1

30/08/2020 · 526 views

AE 71.3
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 2/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/4
PR 70.3
Premiere
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Lưu Tiến Huy
Số buổi đã học: 2/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/3
PT 69.4
Photography
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 2/8
Số Topic đã hoàn thành: 1/1

BTCK

em nộp btck ạ

PP 68.2
Power Point
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 2/3

BTVN Tuần 1

em nop btvn a

BTVN Tuần 2

BTCK

em nộp bài ạ

AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 6/6

BTVN buổi 1

em nộp btvn ạ

BTVN buổi 2

e nộp btvn ạ

BTVN buổi 3

em nộp btvn ạ

BTVN buổi 4

e nộp btvn

BTVN buổi 5+6

Em mới nghĩ ra được bố cục tuy nhiên cách trang trí em chưa có ý tưởng gì. Nếu được chị có thể gợi ý cho em một số cái để em có thể tham khảo ạ

BTCK

em nộp bài ạ

PS 65.7
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Đông Chí Nguyên
Số buổi đã học: 8/8
Số Topic đã hoàn thành: 5/6

BT BUỔI 1

BTVNB1

BT BUỔI 2

do bận nên bây giờ e mới nộp được ạ

BT BUỔI 3

e nộp btvn ạ

BT GIỮA KÌ

E nộp btvn ạ

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

e nop bai a

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0/0
Số Topic đã hoàn thành: 0/0