Loan Bich

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
chưq
Học tại
Đại Học Thủy Lợi ( Cơ sở 2 ) - WRU
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
13414 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
01/09/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
.

2021-01-23 15:12:16 · 435 views

1

2020-12-22 15:13:54 · 360 views

.

2020-11-30 12:31:48 · 1445 views

.

2020-11-30 12:22:39 · 340 views

.

2020-11-22 18:24:05 · 403 views

.

2020-11-11 21:56:40 · 397 views

.

2020-11-04 19:58:55 · 387 views

.

2020-11-02 15:28:24 · 581 views

.

2020-10-30 10:20:42 · 606 views

.

2020-10-25 10:12:45 · 1183 views

.

2020-10-21 09:53:23 · 1648 views

.

2020-10-14 21:52:55 · 1328 views

.

2020-10-05 22:50:34 · 1449 views

.

2020-10-01 16:03:20 · 1187 views

.

2020-09-28 21:11:52 · 1217 views

sử dụng rectangle too

2020-09-24 17:42:28 · 448 views

AE 71.3
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

Bài tập Buổi 1

Bài tập Buổi 2

.

Bài tập giữa kì

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PP 70.1
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Phạm Thuỳ Dung
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN Tuần 1

1

BTVN Tuần 2

BTCK

PR 69.2
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bài Tập Buổi 1

.

Bài Tập PR buổi 2

.

Bài Tập Giữa Khóa

Bài Tập Cuối Khóa

PS 68.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

.

BTVN 2

.

BTVN 3

.

BTVN 4

.

BTVN 5

.

BTCK

.

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 66.1
Illustrator
Giảng viên:
Huyền Thanh
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Buổi 1 - Làm quen với Illustrator

sử dụng rectangle too

Buổi 2 - Tạo hình nâng cao

.

Buổi 3 - Typography

.

Buổi 4 - Màu sắc

.

BÀI TẬP CUỐI KÌ

.

Xem bằng