Vũ Thanh Hằng

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
CLB bóng đá
Học tại
Đại Học Thương Mại - TMU
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
19321 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
30/01/2021
Lần cuối Online
12-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 3 - Kinetic Typography

2021-09-29 01:27:57 · 225 views

BTVN buoi 2

2021-09-22 00:28:24 · 142 views

BTVN Buổi 1

2021-09-21 23:23:35 · 239 views

Dialouge - BTVN buổi 2

2021-08-27 23:12:30 · 126 views

BTCK - Design 1 tiến trình

2021-08-22 11:56:30 · 240 views

BTGK chỉnh sửa

2021-08-22 11:43:00 · 215 views

BTVN buổi 1

2021-08-22 11:40:52 · 342 views

Landing page push sale

2021-08-05 18:56:17 · 374 views

thiết kế nội thất - hero header

2021-07-29 22:50:51 · 1474 views

Vẽ app chứa yếu tố card

2021-07-27 17:29:43 · 346 views

Avocado Infographic

2021-07-27 11:51:15 · 330 views

Bìa tạp chí

2021-07-24 14:05:19 · 1215 views

BTVN buổi 1 - instagram

2021-07-22 13:51:17 · 1082 views

BTVN buổi 4 - Outline inforgraphic

2021-07-21 17:12:47 · 162 views

typography

2021-07-15 15:07:21 · 720 views

BTVN B2 flat design

2021-07-10 14:51:24 · 2139 views

BTVN buổi 1

2021-07-07 23:38:50 · 869 views

Bài tập cuối kỳ - Home decor

2021-06-16 23:26:30 · 947 views

BTVN TUẦN 2

2021-06-02 19:11:26 · 1440 views

Bài tập về nhà tuần 1

2021-05-26 17:09:24 · 946 views

Bài tập về nhà tuần 1

2021-05-26 17:08:37 · 937 views

BTCK Beauty workshops

2021-04-22 02:45:15 · 469 views

Interior Design

2021-04-13 03:23:22 · 983 views

Collage art - BT 3

2021-04-08 00:14:12 · 961 views

Bài tập buổi 2 - Bìa tạp chí

2021-04-05 20:04:12 · 310 views

Ghép ảnh fun

2021-03-31 12:15:25 · 1073 views

Bài tập cuối kỳ

2021-03-28 16:21:45 · 1015 views

ID 85.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
AE - Danh Sách Chờ
After Effects
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 80.1 (Online)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

[BÀI TẬP BUỔI 1]

BTVN Buổi 1

[BÀI TẬP BUỔI 2]

BTVN buoi 2

[BÀI TẬP BUỔI 3]

BTVN buổi 3 - Kinetic Typography

[BÀI TẬP GIỮA KỲ]

[BÀI TẬP CUỐI KỲ]

Xem bằng
PR 79.4 (Online)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

Bài tập Buổi 1

BTVN buổi 1

Bài tập buổi 2

Dialouge - BTVN buổi 2

Bài tập giữa kỳ

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
UI 77.3 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN Buổi 01

BTVN buổi 1 - instagram

BTVN Buổi 02

Vẽ app chứa yếu tố card

BTVN Buổi 03

thiết kế nội thất - hero header

BTGK (BTVN Buổi 04)

BTGK chỉnh sửa

BTCK

BTCK - Design 1 tiến trình

Xem bằng
AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1

BTVN BUỔI 1

BTVN B2 flat design

BTVN BUỔI 3

typography

BTVN BUỔI 4

BTVN buổi 4 - Outline inforgraphic

BTVN BUỔI 5

Bìa tạp chí

BTCK

Avocado Infographic

Xem bằng
PP 74.3 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

Bài tập về nhà tuần 1

BTVN Tuần 2

BTVN TUẦN 2

BTCK

Bài tập cuối kỳ - Home decor

Xem bằng
Illustrator
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 73.1
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Hải Long
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN B1

Ghép ảnh fun

BTVN B2

Bài tập buổi 2 - Bìa tạp chí

BTVN B3

Collage art - BT 3

BTVN B4

Interior Design

BTVN B5

BTCK

BTCK Beauty workshops

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PT 72.4
Photography
Giảng viên:
Nguyễn Thành Trung
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

Buổi 2

Buổi 3

BTCK

Bài tập cuối kỳ