Nguyễn Thị Minh Châu

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Chưa đi làm
Học tại
Đại học KTQD
Dự án đã thực hiện
29 dự án
Số lượt xem
6558 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
16/09/2021
Lần cuối Online
13-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 3

2022-08-16 16:53:54 · 8 views

BTVN 2_ Card design

2022-08-09 18:56:59 · 14 views

BTVN B1_UI, UX

2022-08-04 16:52:42 · 15 views

Bài Final_B8

2022-05-15 10:36:18 · 82 views

Ảnh theo các bố cục_B3

2022-05-07 02:43:58 · 11 views

Flatlay_B2

2022-04-23 13:22:30 · 25 views

Ảnh tự chụp_RAW

2022-04-17 01:29:43 · 6 views

BTVN 3_AE

2022-03-01 15:45:20 · 3 views

BTVN 2_AE

2022-02-22 16:48:49 · 4 views

BTVN 1_AE

2022-02-20 18:54:56 · 3 views

BTCK_Tết

2022-01-05 19:28:23 · 147 views

BTGK

2022-01-01 09:03:52 · 765 views

BTVN 1

2021-12-15 17:05:02 · 157 views

BTVN 2

2021-12-15 16:57:53 · 819 views

BTCK_Buổi 8

2021-12-03 18:59:24 · 116 views

BTVN4

2021-11-24 19:07:13 · 150 views

Bài tập tuần 1

2021-11-17 18:50:51 · 208 views

B8_Bài tập cuối kỳ

2021-11-05 18:32:43 · 264 views

Chuẩn bị BTCK

2021-11-03 16:21:11 · 187 views

BTVN 4_Bố cục và màu sắc

2021-10-27 16:04:35 · 436 views

BTVN 3_Typography

2021-10-22 17:26:38 · 587 views

BTVN 2_Tạo hình

2021-10-20 16:00:02 · 306 views

AI_BTVN1

2021-10-15 18:26:56 · 296 views

BTCK

2021-10-10 15:05:06 · 731 views

BTVN_Blend

2021-10-03 15:02:00 · 241 views

BTVN 4_Layout

2021-10-02 17:40:13 · 153 views

BTVN 3_Color (Collage art)

2021-09-26 14:13:48 · 499 views

BTVN 2 - Typography

2021-09-25 12:36:17 · 182 views

BT1_Yellow Vibe

2021-09-19 14:49:40 · 143 views

UI 91.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Thị Thuý Nga
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân Ánh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1

BTVN B1_UI, UX

BTVN Buổi 2

BTVN 2_ Card design

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTCK

PT 87.3 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Buổi 1

Ảnh tự chụp_RAW

Buổi 2

Flatlay_B2

Buổi 3

Ảnh theo các bố cục_B3

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Bài Final_B8

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 85.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài tập về nhà Buổi 1

BTVN 1_AE

Bài tập về nhà Buổi 2

BTVN 2_AE

Bài Tập Buổi 3

BTVN 3_AE

Bài Tập Giữa Kỳ

Bài Tập Cuối Kỳ

Xem bằng
PR 83.3 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Giữa kỳ

BTGK

BTVN Cuối kỳ

BTCK_Tết

Xem bằng
PP 82.1 (Online) (Hà Nội)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

Bài tập tuần 1

Bài tập tuần 2

BTVN4

Bài tập cuối môn

BTCK_Buổi 8

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 81.5 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

AI_BTVN1

BTVN BUỔI 3

BTVN 2_Tạo hình

BTVN BUỔI 3

BTVN 3_Typography

BÀI TẬP GIỮ KỲ

BTVN 4_Bố cục và màu sắc

CHUẨN BỊ BTCK

Chuẩn bị BTCK

BÀI TẬP CUỐI KỲ

B8_Bài tập cuối kỳ

Xem bằng
PS 80.10 (Online)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

BT1_Yellow Vibe

BTVN 2

BTVN 2 - Typography

BTVN 3

BTVN 3_Color (Collage art)

BTVN 4

BTVN 4_Layout

BTVN 5

BTVN_Blend

BTCK

BTCK

Xem bằng