Tìm kiếm
nguyễn khánh linh

Living in 0

Đang làm tại
Freelancer
Học tại
J
Dự án đã thực hiện
12 dự án
Số lượt xem
1645 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Thành viên từ
30/09/2021
Lần cuối Online
15-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2022-03-22 10:23:10 · 4 views

BTCK

2022-03-16 19:20:46 · 9 views

BTVN 2

2022-02-22 18:45:12 · 16 views

BTVN 1 PR81.5

2022-02-18 17:42:20 · 7 views

BTVN

2021-12-29 12:50:06 · 391 views

BTVN B2

2021-12-21 11:53:42 · 538 views

BTVN1

2021-12-13 11:22:24 · 186 views

BTGK

2021-11-10 10:37:19 · 47 views

BTCK

2021-11-10 09:33:45 · 92 views

BTVN 3

2021-10-24 09:10:17 · 136 views

BTVN B2

2021-10-24 08:59:22 · 124 views

BTVN 1

2021-10-17 09:04:52 · 95 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AE 87.3 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 86.4 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /5

BTVN B1

BTVN 1

BTVN B2

BTVN B3

BTVN B4

BTCK

PR 85.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN buổi 1

BTVN 1 PR81.5

BTVN buổi 2

BTVN 2

BTVN giữa kì

Bài tập cuối khóa

BTCK

Bằng Giỏi
PP 83.1 (Online) (Hà Nội)
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

Bài tập tuần 1

BTVN1

Bài tập tuần 2

BTVN B2

Bài tập cuối môn

BTVN

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 81.8 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN buổi 1

BTVN 1

BTVN buổi 2

BTVN B2

BTVN buổi 3

BTVN 3

BTVN buổi 4

BTGK

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi