Tìm kiếm
Nguyễn Hà Chi

Living in 0

Đang làm tại
Hải Dương
Học tại
DH Mỹ Thuật Công Nghiệp
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
666 lượt
Thành viên từ
01/10/2021
Lần cuối Online
11-12-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyễn Hà Chi

2022-03-17 00:24:58 · 6 views

hà chi

2021-11-16 11:22:56 · 55 views

Hà Chi

2021-11-11 16:50:47 · 75 views

Hà Chi

2021-11-04 16:59:44 · 68 views

Hà Chi

2021-11-01 21:02:12 · 107 views

Hà Chi

2021-10-26 18:02:44 · 124 views

Hà Chi

2021-10-21 16:57:41 · 92 views

hà chi

2021-10-19 19:35:19 · 68 views

BTVN BUỔI 1- NGUYỄN HÀ CHI

2021-10-13 20:54:39 · 71 views

PR 88.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Thắng
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
AE 87.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Vũ Thanh Bình
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
ID 86.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Ngọc Diệp (GD)
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN BUỔI 1

Nguyễn Hà Chi

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP TỐT NGHIỆP

Bằng Giỏi
PS 82.3 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /6

BTVN 1

Hà Chi

BTVN 2

hà chi

BTVN 4

BTVN 5

BTVN 6

BTCK

STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 81.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN BUỔI 1- NGUYỄN HÀ CHI

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

hà chi

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

Hà Chi

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

Hà Chi

[BUỔI 6] INFOGRAPHIC

Hà Chi

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Hà Chi

Bằng Giỏi