Tìm kiếm
Nguyễn Diệu Linh

Living in Hà Nội

Đang làm tại
Kinh tế quốc dân
Học tại
Kinh tế quốc dân
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
323 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
02/12/2021
Lần cuối Online
14-01-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Power Point
Liên hệ
Kỹ năng
Nguyễn Diệu Linh

2022-08-26 19:23:45 · 62 views

Diệu Linh

2022-08-10 18:28:47 · 9 views

Diệu Linh

2022-08-05 18:52:44 · 17 views

Nguyễn Diệu Linh

2022-01-12 04:23:34 · 47 views

Diệu Linh

2021-12-22 18:07:48 · 151 views

Diệu Linh

2021-12-15 17:01:10 · 37 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
PT 91.2 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

Buổi 1

Diệu Linh

Buổi 2

Diệu Linh

Buổi 3

BÀI TẬP CUỐI KỲ

Nguyễn Diệu Linh

Bằng Giỏi
AI 87.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 85.3 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Trương Thảo My
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
PS 84.6 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

BTVN 1

Nguyễn Diệu Linh

BTVN 2

BTVN 3

BTVN 4

BTVN 5

BTCK

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 83.1 (Online) (Hà Nội)
Power Point
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /3

Bài tập tuần 1

Diệu Linh

Bài tập tuần 2

Diệu Linh

Bài tập cuối môn

Bằng Giỏi