Lê Thuý Hằng

1

Dự án đã thực hiện
18 dự án
Số lượt xem
365 lượt
Số lượt thích
5 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
27/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 1

2023-02-19 15:12:50 · 62 views

btck

2022-08-26 11:38:21 · 14 views

btvn buoi 2

2022-08-10 17:01:02 · 11 views

btvn6

2022-07-03 17:53:18 · 5 views

bai tap cuoi ky

2022-07-01 18:22:56 · 10 views

btvn5

2022-06-24 18:36:49 · 15 views

bt giua ky

2022-06-22 18:36:25 · 13 views

btvn3

2022-06-17 16:25:59 · 9 views

BTVN3

2022-06-17 16:23:47 · 2 views

btvn buoi 2

2022-06-15 14:20:54 · 51 views

BTVN buoi 1

2022-06-10 10:42:56 · 23 views

bai tap cuoi ky

2022-06-05 18:27:51 · 30 views

Sừng phát sáng

2022-06-03 13:17:23 · 14 views

Thực đơn

2022-06-02 16:55:38 · 13 views

btvn3

2022-05-20 19:05:50 · 17 views

Wonderful universe

2022-05-20 15:32:07 · 2 views

Food magazine

2022-05-16 13:00:38 · 40 views

Game of the year

2022-05-12 23:24:04 · 34 views

PT 97.4 (Offline)
Photography
Giảng viên:
Dương Anh Phương Trang
Trợ giảng:
Phan Quang Huy
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /3

BTVN1 - BỨC ẢNH CÓ Ý NGHĨA NHẤT

BTVN 1

BTVN2 - BẠN LÀ AI?

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

AE 95.2 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /6
PR 91.1 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

btvn buoi 2

BTVN BUỔI 5

BTVN CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
UI - UX - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
UI - UX
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 89.3 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 7 /7

BTVN BUỔI 1

BTVN buoi 1

BTVN BUỔI 2

btvn buoi 2

BTVN BUỔI 3

btvn3

BTVN BUỔI 4

bt giua ky

BTVN BUỔI 5

btvn5

BTVN BUỔI 6

btvn6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

bai tap cuoi ky

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 88.5 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Phạm Thuỳ Dung
Trợ giảng:
Hiếu Nguyễn
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Game of the year

BTVN 2

Food magazine

BTVN 3

btvn3

BTVN 4

Thực đơn

BTVN 5

Sừng phát sáng

Bài Tập Cuối Kì

bai tap cuoi ky

Xem bằng