Tìm kiếm
Giáp Thị Kim Cúc
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
101 lượt
Thành viên từ
25/05/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Liên hệ
Kỹ năng
<3

2022-08-04 23:18:48 · 51 views

BTVN B3

2022-07-15 00:20:50 · 27 views

Giáp Thị Kim Cúc BTVN B2 Premiere 89 4

2022-06-13 21:31:33 · 8 views

Giáp Thị Kim Cúc BTVN Buổi 1 Premiere 89 4

2022-06-09 23:57:03 · 15 views

UI 92.1 (Online)
UI - UX
Giảng viên:
Phạm Hồng Phúc
Trợ giảng:
Lê Huy Hoàng
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /6

Tạo hình cơ bản

<3

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Màu sắc

[Buổi 5] Infographic

[Buổi 8] Tổng kết

PS 90.8 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Đông Chí Nguyên
Trợ giảng:
Nguyễn Trung Hiếu
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN 1

BTVN 2

BTVN 3

BTVN B3

BT GIỮA KÌ

BTVN 5

BTVN 6

BÀI TẬP CUỐI KÌ

PR 89.4 (Offline)
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /4

BTVN Buổi 1

Giáp Thị Kim Cúc BTVN Buổi 1 Premiere 89 4

BTVN Buổi 2

Giáp Thị Kim Cúc BTVN B2 Premiere 89 4

BTVN Giữa kỳ

BTVN Cuối Kỳ

Bằng Giỏi
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0